Business

Mængden af sort arbejde stagnerer i Danmark

Ny undersøgelse fra Rockwoolfonden viser, at måneskinsarbejde tilsyneladende er ved at gå af mode.

Hvert år arbejder danskerne sort for, hvad der svarer til mellem 34 og 59 milliarder kroner.

Men ifølge en analyse fra Rockwoolfondens Forskningsenhed, der offentliggøres mandag, er der tegn på, at det, der en gang blev kaldt måneskinsarbejde, er ved at gå af mode.

Det sorte arbejde stagnerer, og færre udfører gør-det-selv-arbejde i hjemmet, viser undersøgelsen.

Hvorfor omfanget af sort arbejde ikke længere stiger, er det til gengæld svært at sige noget om. Tidligere undersøgelser har vist, at generelle skattelettelser ikke har den store effekt på omfanget af sort arbejde.

Flere tiltag hjælper

Håndværkerfradraget og boligjobordningen har ifølge tidligere konklusioner fra Rockwoolfonden heller ikke den store betydning.

- Det kan være, at nogle af de øvrige tiltag, der er gennemført, har virket, men det kan også skyldes en generelt bedre moral, som også ses ved, at kriminaliteten har været faldende over nogle år. Men vi ved det ikke, siger Jan Rose Skaksen, forskningschef ved Rockwoolfonden, til Berlingske.

De seneste år er der gennemført en række tiltag mod sort arbejde over for firmaer samt bedre mulighed for at samkøre registre.

Unge under 16 år må arbejde skattefrit i tilknytning til private hjem. Det samme gælder folkepensionister op til en beløbsgrænse på 10.500 kroner.

Hver femte benytter sort arbejde

Desuden er der sket en præcisering af, hvilke tjenester der er skattepligtige, og hvilke der er skattefri. Småopgaver for nær familie og venner falder nu under en bagatelgrænse.

Analysen af det sorte arbejde er baseret på en interviewundersøgelse, hvor omkring 1600 deltagere mellem 18 og 74 år blandt andet har svaret på, om de det seneste år har arbejdet sort.

Omkring hver femte kunne i slutningen af 2016 bekræfte, at de i løbet af det seneste år havde haft opgaver eller solgt noget, som nok skulle have været oplyst til skattevæsenet.