Business

Udsigt til jobfest i det private

Den private beskæftigelse nærmer sig jubelårene, lige før finanskrisen brød ud.

Væksten i det private erhvervsliv kan blive den højeste i ti år, viser en ny prognose fra Danske Industri.

En af dem, der bidrager til væksten, er Ulla Miilmann. Hun har spillet solofløjte i mange år - nu er hun vognmand.

- Jeg havde lyst til at prøve kræfter af med at være selvstændig, siger hun til TV 2 og tilføjer:

- Det er en rigtig god idé at kombinere sin karriere med noget helt andet. Det giver nye perspektiver til begge steder.

Hvis ikke de danske virksomheder løber tør for ledige hænder, tegner den private beskæftigelse til at sætte alle tiders rekord og overgå den hidtidige beskæftigelsesrekord i 2008.

Ifølge DI’s prognose kommer det samlede antal danskere, som arbejder i private erhverv, til at overstige 1.950.000 personer allerede i løbet af 2018.

- Udsigten til rekordmange i job i det private er et soleklart tegn på, at det går fremad for danske virksomheder og for dansk økonomi, og at de seneste 10 års reformer og kampen for at genvinde vores konkurrenceevne har virket, siger Karsten Dybvad, administrerende direktør i DI.

Også på Christiansborg er de mange nye job noget, der vækker begejstring.

- Vi skal glæde os over, at beskæftigelsen sætter rekord. Det er godt for den enkelte, der kommer med i det arbejdende fællesskab. Og det er godt for samfundsøkonomien. Nu gælder det om, at vi får flest mulig ud af passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Brug for alle

Den gode nyhed om flere danskere i arbejde og fremgang i erhvervslivet er dog ikke uden en potentielt negativ bagside, lyder det advarende fra Dansk Industri.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver sværere at få medarbejdere nok til vores virksomheder, men der er stadig noget at gøre – også for vores politikere, siger Karsten Dybvad og fortsætter:

- De seneste år er fremgangen i høj grad blevet båret af, at vi har kunnet trække kvalificerede udlændinge hertil, og at ændringer i efterlønnen har gjort det muligt at fastholde senior medarbejdere. Den udvikling skal vi have til at fortsætte. Vi har brug for alle.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er enig i, at flaskehalse kan blive et problem.

- Vi er stadig langt fra de flaskehalse, som vi så forud for finanskrisen. Virksomhederne får generelt stadig besat de ledige job, kan vi se af tallene. Men jeg er meget opmærksom på, at vi i videst muligt omfang skal undgå flaskehalse, så vi ikke kvæler opsvinget. Derfor har regeringen fuld fokus på både efter- og videreuddannelse, og på at få flest mulig ud af passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, siger han.

Unge uden for jobfesten

Der er fortsat en stor del af befolkningen, som står uden for arbejdsmarkedet til trods for den stigende beskæftigelse. Det er blandt andet de yngre danskere, fortæller fagforbundet 3F.

- Næsten 23.000 unge i alderen 25-29 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst 2 år i træk. Det er en kæmpe udfordring, fordi de unge har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet grundet manglende kvalifikationer og erfaring, siger Søren Heisel, forbundssektretær i 3F.

Og dem skal der gøres mere for at favne på arbejdsmarkedet, lyder opfordringen fra fagforeningen.

Fokus på efteruddannelse

For at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet er det ifølge 3F vigtigt, at der kommer mere fokus på, hvordan den nuværende arbejdsstyrke bliver fasthold på arbejdsmarkedet.

- Lønmodtagere skal sikres mulighed for opkvalificering gennem hele livet. Både i de unge år men også løbende som voksen. VI er dybt bekymrede over, at aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannelserne er halveret siden 2010. Den manglende voksen- og efteruddannelse forringer 3F’ernes mulighed for at holde fodfæste på arbejdsmarkedet. Kun hver fjerde virksomhed har en efter- og videreuddannelsestrategi, og det kunne de passende få, det ville sætte fokus på både de faglige og de almene færdigheder, siger Søren Heisel.

Flere håndtag at skrue på

Også i Dansk Industri er man optaget af at få flere danskere ind på arbejdsmarkedet og fastholde dem i længere tid. Og det kan lobbyorganisationen se flere løsninger på.

- Der skal drejes på mange små håndtag, for at få det til at lykkes. For eksempel bør virksomheder og politikere bygge videre på de gode resultater med at forbedre integrationen af mennesker på kanten af samfundet, så vi får flere fra passiv forsørgelse i job, siger Karsten Dybvad og fortsætter: 

- Der udestår også en vigtig opgave med at sikre, at færre medborgere havner på førtidspension ved at lade en fælles, koordinerende myndighed afgøre sagerne. Og så er der brug for, at vi fortsætter den gode udvikling i Danmark, hvor ældre medarbejdere bliver lidt længere i jobbet i takt med, at vi også lever længere.