Business

600.000 ansattes overenskomst afgøres torsdag

Sidst de private overenskomstforhandlinger endte i en storkonflikt var i 1998. Konflikten varede i 11 dage og betød knaphed på fødevarer i butikkerne. Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Danmark

Torsdag afsløres resultat af afstemning om overenskomst. Lokal byggeformand kritiserer regler for overarbejde.

En strejke med flere hundredtusinder privatansatte eller en ny vedtaget overenskomst for de næste tre år.

Det er forskellen mellem et "nej" og et "ja", når resultatet af en urafstemning om en ny overenskomst for omkring 600.000 privatansatte afsløres på et pressemøde torsdag klokken 12.15.

LO, 3F, HK, FOA og Dansk Metal har alle anbefalet et "ja" til afstemningen. Flere lokalafdelinger har dog været utilfredse.

Ekstra time

Et af de store kritikpunkter er blandt andet, at det med overenskomsten bliver muligt at give medarbejdere overarbejde på en times ekstra arbejde om dagen i perioder.

De ansatte kan dog stadig afspadsere arbejdet senere.

Jens Kirkegaard, som er formand for byggegruppen i 3F, Bygge, Jord og Miljø i København, har anbefalet et "nej".

Hans lokalafdeling udgør med cirka 5.500 medlemmer kun en lille andel af de stemmeberettigede.

- Folk er langtfra tilfredse med det forlig, der er indgået.

- De har set, at der ikke er noget kædeansvar for social dumping, man giver arbejdsgiverne ret til systematisk overarbejde, og de økonomiske vilkår er ikke ret store. Det har fået mange til at vende tommelfingeren nedad, siger Jens Kirkegaard.

Overordnet god

På ja-siden finder man Kim Lind Larsen, der er formand for den centrale byggegruppe i 3F, Bygge, Jord og Miljø og sidder i hovedbestyrelsen i 3F.

Den landsdækkende byggegruppe repræsenterer omkring 50.000 stemmeberettigede medlemmer.

Han kan godt forstå utilfredsheden omkring overarbejdet, men peger på, at overenskomsten overordnet er god for medlemmerne.

- Vi har fået nogle pæne lønstigninger. Vi har fået en aftale om kompetenceafklaring og et nybrud med fuld løn under forældreorlov. Vi har også fået en række nye redskaber for social dumping, siger Kim Lind Larsen.

Hvis det bliver et "nej", vil det være en sjældenhed. Sidst de private overenskomstforhandlinger endte i en storkonflikt var i 1998. Konflikten varede i 11 dage og betød knaphed på fødevarer i butikkerne.

I HK Handel, der repræsenterer 37.452 af de stemmeberettigede til afstemningen, melder man om en rekordstor deltagelse i afstemningen. Således har 40,1 procent af medlemmerne i foreningen stemt.