Business

Parken accepterer dom for kursmanipulation

Østre Landsret gav i sidste måned historisk strenge straffe til flere tidligere topfolk i Parken Sport & Entertainment. Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Der er sat sidste punktum i sagen om kursmanipulation for Parken Sport og Entertainments vedkommende.

Parken Sport & Entertainment har ikke tænkt sig at anke dommen for kursmanipulation, som selskabet modtog sidste måned i Østre Landsret.

Det oplyser koncernen i en selskabsmeddelelse.

Både den tidligere bestyrelsesformand i Parken, Flemming Østergaard, og den tidligere administrerende direktør, Jørgen Glistrup, har allerede meldt ud, at de planlægger at anke deres domme i sagen.

Østre Landsret gav sportskoncernen en bøde på 13 millioner kroner, og ifølge selskabsmeddelelsen kommer det ikke til at have afgørende betydning for regnskabet for 2017.

- Beslutningen giver ikke anledning til at justere forventningerne til regnskabet for indeværende år. PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer således fortsat en omsætning på 1.250 til 1.275 millioner kroner og et resultat før skat på 60 til 80 millioner kroner for 2017, skriver Parken i meddelelsen.

Tolererer ikke urent trav

I forbindelse med dommen, som er historisk hård for den slags sager, udtalte anklager Jan H. Hansen, at der samtidig blev sendt et vigtigt signal.

- Man er nået frem til at sende et signal om, at den her adfærd, hvor man systematisk manipulerer aktiekursen, tolererer vi ikke i et samfund, hvor det finansielle system er meget afhængigt af, at der ikke begås urent tav, sagde senioranklageren.

Flemming Østergaard var ikke selv til stede, da dommen blev afsagt, men han har efterfølgende på Facebook sendt en pressemeddelelse ud, hvor han kritiserer både dommen og hele forløbet omkring sagen:

- Jeg er fortsat chokeret over den hårde dom, som jeg end ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Jeg har i årevis været trukket igennem et sagsforløb, som, jeg kun troede, fandtes i en bananrepublik.

Forskel på direktør og formand

Efter dommen har forsvarerne for de to tidligere Parken-bosser beskyldt anklageren i sagen for inhabilitet, da han samtidig med sagsforløbet lå i forhandlinger med et advokatfirma, som repræsenterer rederiet Clipper, som også har en erstatningssag kørende mod Parken.

Flemming Østergaard beklager sig desuden på Facebook over, at han som bestyrelsesformand er blevet dømt for noget, som ifølge Flemming Østergaard er direktørens ansvar.

- Det virker unægtelig, som om dommerne ikke forstår rollefordelingen mellem en administrerende direktør og en bestyrelsesformand. Jeg har aldrig haft kontakt til børshandlerne. Den kontakt stod alene den administrerende direktør for, hvilket også fremgik af hans ansættelseskontrakt. Jeg gik ud fra, ligesom den samlede bestyrelse, at den administrerende direktør i samråd med selskabets advokat kendte og fulgte reglerne for børshandel. Jeg sad i øvrigt i flere andre bestyrelser og havde over 100 rejsedage om året, skriver Flemming Østergaard på Facebook.

Store økonomiske konsekvenser

I dommen fra Østre Landsret fremgår det, at Flemming Østergaard får konfiskeret ni millioner kroner, mens den tidligere direktør, Jørgen Glistrup, får konfiskeret 800.000 kroner. Derudover står Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup over for et erstatningskrav på mere end 80 millioner kroner, som rederiet Clipper har anlagt over for Parken Sport & Entertainment.

Da erstatningskravet kom frem, meddelte Parken, at der ikke var grundlag for erstatningskravet, men i tilfælde af, at sagen skulle blive en realitet, ville koncernen sende kravet videre til Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard.

Baggrunden for Clippers erstatningskrav er tab på Parken-aktier, som rederiet købte i 2008.