Business

Nu falder dommen: Holdt Parken-ledelse hånden under aktiekursen?

Her til morgen falder der dom i ankesagen om påstået kursfup med aktier i Parken. Anklager kræver mindst to års ubetinget fængsel til hovedpersonerne

Var det med en bagtanke om at holde hånden under aktiekursen, at Parkens daværende ledelse sørgede for at opkøbe selskabets egne aktier i en periode i 2007 og 2008?

Eller var det udelukkende til brug for virksomhedsopkøb og optioner til ledende medarbejdere?

Det er de centrale spørgsmål i ankesagen om påstået kursfup med aktier i Parken, hvor der falder dom torsdag morgen. Anklageren kræver mindst to års ubetinget fængsel til hovedpersonerne, som til gengæld nægter sig skyldige.

I byretten blev tidligere bestyrelsesformand i Parken, Flemming Østergaard, idømt fængsel i fire måneder mens tidligere direktør Jørgen Glistrup blev straffet med seks måneders fængsel. Selskabet Parken Sport & Entertainment blev straffet md en bøde på en million kroner.

Se med herunder for et overblik over den langstrakte sag:

* Sagen går helt tilbage til 2009, hvor anklagemyndigheden første gang finder anledning til at se på Parkens handel med egen aktier efter en kritisk historie i Økonomisk Ugebrev.

* Finanstilsynet går ind i sagen. I 2010 anmelder tilsynet Parken Sport & Entertainment til Bagmandspolitiet for ulovlig kursmanipulation. Et års tid senere rejser Bagmandspolitiet sigtelse i sagen.

* Bagmandspolitiet rejser tiltale i sagen i november 2013. Ifølge tiltalen skete kursmanipulationen ved, at Parken via to banker købte cirka 95.000 styk egne aktier til en værdi af cirka 113 millioner kroner i en periode fra november 2007 til oktober 2008.

* Tidligere formand Flemming Østergaard og tidligere direktør Jørgen Glistrup bliver tiltalt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.

* Der rejses tiltale mod i alt fire personer, hvoraf to er beskyttet af navneforbud, samt de to selskaber Parken Sport & Entertainment A/S og FIH Erhvervsbank A/S.

* Alle tiltalte nægter sig skyldige.

* Sagen indledes i december 2014 i Københavns Byret. Anklageren kræver mindst to års fængsel til Østergaard og Glistrup. Derudover kræves gevinster fra aktieoptioner konfiskeret fra de to: 15,5 millioner fra Flemming Østergaard og 2,2 millioner kroner fra Jørgen Glistrup.

* 8. september 2015 bliver de to kendt skyldige i kursmanipulation, men kun for en række handler foretaget fra 13. august 2008 til 24. oktober 2008. De får henholdsvis fire og seks måneders fængsel. Jørgen Glistrup får konfiskeret 20.000 kroner.

* Begge anker på stedet med henblik på frifindelse. Anklagemyndigheden anker sagen med henblik på skærpelse.

* FIH Erhvervsbank frifindes. Selskabet Parken Sport & Entertainment får en bøde på en million kroner. Anklageren havde krævet bøde på 50 millioner og har også anket sagen til landsretten.

* To yderligere tiltalte, som er beskyttet af navneforbud, fik betingede fængselsstraffe på henholdsvis 30 og 40 dage. En af dem har anket sagen.

* Landsretten tog fat på ankesagen i august 2016.

Kilder: Ritzau, Københavns Byret, anklagemyndigheden.