Business

Her afsiges dommen: Flemming Østergaard skal halvandet år i fængsel

Østre Landsret skærper straffen i den såkaldte Parken-sag. Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard skal i fængsel i halvandet år. Se domsafsigelsen her

Der var ingen hjælp at hente for Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, da Østre Landsret torsdag skærpede straffen over de to for kursmanipulation med Parken-aktier.

Landsretten idømte Glistrup og Østergaard ubetinget fængsel i halvandet år for at manipulere med kursen på Parkens egne aktier i en periode tilbage i 2007 og 2008.

Skal betale fortjeneste tilbage

Desuden skal Østergaard og Glistrup tilbagebetale fortjenesten ved aktiehandlerne, som Landsretten har fastsat til ni millioner kroner for Østergaards vedkommende og 800.000 kroner for Glistrups vedkommende. En dom, som Østergaards forsvarer, Sysette Vinding Kruse, absolut ikke er enig i:

- Jeg synes ikke, den er i orden, siger forsvarsadvokaten kort.

Parken får bøde på 13 millioner

Samtidig skærpes straffen mod selskabet Parken Sport & Entertainment, der idømmes en bøde på 13 millioner kroner. I byretten lød selskabets bøde på en million kroner.

Handlen med Parken-aktier blev, på foranledning af Parken selv, suspenderet fra markedsåbningen torsdag morgen. Parken har ingen kommentarer til den skærpede bødestraf.

Desuden blev en værdipapirhandler, der er beskyttet af navneforbud, idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for medvirken til kursmanipulation.

Ville frifindes

Både Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard havde anket med henblik på frifindelse, mens anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om fængsel i to år til Glistrup og Østergaard.

Anklageren har gennem hele sagen påstået, at Parken og dens ledelse købte Parken-aktier for at holde kursen kunstigt oppe. En del af bevisførelsen har været interne Parken-mails om specifikke kursniveauer for aktien.

Skærper byrettens dom

Da Københavns Byret tog stilling i september 2015, lød dommen på fængsel i seks måneder til Glistrup og fire måneder til Østergaard. En dom, der altså i dag er blevet skærpet.

De to Parken-topfolk blev også i byretten dømt for at have holdt Parkens aktiekurs kunstigt højt oppe gennem opkøb af Parken-aktier i en periode fra 13. august 2008 til 24. oktober 2008, hvorved de tilsammen kunne hæve en personlig milliongevinst ved indløsning af aktieoptioner.

I perioden 13. august 2008 til 24. oktober 2008 var der rejst tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder og medvirken hertil i forbindelse med 49 enkeltstående handler med Parken-aktier på fondsbørsen.

Byretten fandt Parken Sport & Entertainment A/S og Jørgen Glistrup skyldig i kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder i 32 af sagerne, mens Flemming Østergaard blev fundet skyldig i kursmanipulation i 15 ud af de 32 aktiehandler.

Efterhånden er der gået mere end tre år, siden Bagmandspolitiet rejste tiltale. Det skete i november 2013.