Business

Nationalbankdirektør kritiserer nyt lovforslag om boliglån

Ambitionen i et nyt lovforslag er, at det skal være nemmere at skifte realkreditinstitut. Men Nationalbanken kritiserer nu flere punkter i forslaget.

Han har længe været ude med riven i forhold til boligmarkedet. Nationalbankdirektør Lars Rohde mener, at priserne stiger for meget, og at kreditvurderingen bør gås efter i sømmene, og nu går han også til angreb på det lovforslag, der skal gøre det lettere at skifte realkreditinstitut.

Finanstilsynet har sendt lovforslaget i høring, og her er Nationalbanken kommet med flere kritikpunkter.

Flere kritikpunkter

Varslingsperioden for stigninger i renter, gebyrer og bidrag skal ifølge lovforslaget øges til seks måneder, så boligejerne i god tid ved, om der lurer ekstraudgifter ude i horisonten. Men står det til Nationalbanken, skal varslingsperioden ikke hæves for de såkaldt realkreditlignende lån, altså bank-boliglån, der udstedes af pengeinstitutter. Det fremgår af Nationalbankens høringssvar, der er offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside.

- Realkreditlignende lån er fundamentalt forskellige fra realkreditlån, da låntagers rente på sidstnævnte overvæltes direkte fra obligationsrenten. En øget varslingsperiode skaber potentielt mismatch mellem finansierings- og indtægtssiden for realkreditlignende lån, skriver Nationalbanken i høringssvaret.

Forslaget indeholder derudover en bestemmelse om, at boligejerne skal være i stand til at skifte institut, selv om lånegrænsen er overskredet på flyttetidspunktet. Men også her er Nationalbanken uenig.

- Det er et sundt princip i dansk realkredit, at nye lån kun udstedes op til lånegrænsen. Nationalbanken anbefaler derfor, at bestemmelsen ikke implementeres, skriver Nationalbanken.

En varm kartoffel

De stigende bidragssatser og den manglende mobilitet inden for realkreditten har været en varm kartoffel det seneste år.

Da Nykredit i februar måned sidste år meddelte, at realkreditinstituttet vil på børsen, og at det blandt andet kommer til at betyde højere bidragssatser for Nykredits flere hundredetusinde kunder, havnede Nykredit i en regulær shitstorm.

Siden fulgte både Realkredit Danmark og Nordea Kredit med og hævede bidragssatserne. Dermed er det kun BRF Kredit, der endnu ikke har hævet bidragssatserne.

Samlet er bidragssatserne de seneste år steget med 30 milliarder kroner.

Ny politisk aftale

De stærkt stigende bidragssatser har fået politikerne til et rette blikket mod sektoren, og derfor blev der blandt andet nedsat et ekspertudvalg, der skulle komme med en række anbefalinger om, hvordan man kan øge gennemsigtigheden og mobiliteten på realkreditmarkedet. Anbefalingerne blev præsenteret i september sidste år.

Tanken er, at øget gennemsigtighed og mobilitet vil skabe mere konkurrence og dermed billigere lån.

Lovforslaget, der altså nu er i høring, afspejler den politiske aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der tog udgangspunkt i ekspertudvalgets anbefalinger.