Rapport fra it-gigant gĂĄr mod KMD i tvist med ATP

ATP får nu et rygstød fra et af verdens største it-selskaber i det betændte opgør med KMD, der er landets største it-selskab.

En rapport udarbejdet af et af verdens største it-firmaer, tyske SAP, giver nu pensionskæmpen ATP et stærkt kort på hånden i kampen mod KMD om ansvaret for kuldsejlede it-systemer.

ATP og KMD har bestilt rapporten hos SAP og konsulenthusene SIG, Software Improvement Group, og PA Consulting for at afklare en afgørende uenighed i forhold til leveringen af it-systemet Social Pension, der er voldsomt forsinket.

TV 2 har fĂĄet indsigt i rapporten, der konkluderer, at der ud fra de færdigudviklede dele af systemet samt et kvalificeret estimat pĂĄ de resterende parter nu er tale om, at mindre end halvdelen bestĂĄr af standardkomponenter, og at komponenter særligt udviklet af KMD nu vejer tungest i vægtskĂĄlen.

Stavnsbinder ATP til KMD

Forholdet er opsigtsvækkende med tanke på, at der i kontrakten mellem de stridende parter er aftalt, at langt størstedelen it-projektet skal bestå af standardprodukter.

Det er vigtigt, fordi en kundes uafhængighed af leverandøren, i dette tilfælde KMD, afhænger af mængden af specialløsninger. Jo flere specialløsninger, jo mere er kunden stavnsbundet til leverandøren, fordi konkurrerende leverandører ikke har indsigt i de specialudviklede systemer.

Ifølge digitaliseringsekspert professor Pernille Kræmmergaard fra Aalborg Universitet mindsker meget specialudviklede systemer muligheden for at skabe fri konkurrence og dermed gennemføre monopolbruddet.

- Et specialsystem mindsker muligheden for genudbud, og dermed mister man evnen til at konkurrenceudsætte, siger Pernille Kræmmergaard, der ud over sin universitetstitel og plads i Rigsrevisionen også er digital vismand direktør for Digitaliseringsinstituttet.

Anbefaler standardsystemer

Ved annonceringen af KMD som vinder af det nye pensionssystem glædede ATP sig netop over, at de velafprøvede SAP-løsninger bĂĄde gør systemet konfigurerbart og nemt at flytte til andre leverandører end udvikleren.  

Et ekstra element er udgiften til drift, service og vedligeholdelse af systemerne forventes at være en betydelig ekstrapost ved et specialkonstrueret system frem for et alment anvendt system. Totalomkostningen ved et specialudviklet system er højere end ved et stort standardsystem, hvor man trækker pĂĄ erfaringer fra hele verden.

Tendensen i markedet for store it-løsninger er også en bevægelse over mod udprægede standardprodukter og væk fra de specialdesignede, og ifølge Pernille Kræmmergaard er virksomhederne siden slutningen af 1990'erne blevet rådet til at vælge standardløsninger og lade være med at pille ved dem.

ATP: BĂĄde forsinkelse - og forkert system

ATP afviser at stille op til interview om rapporten, men koncerndirektør Lilian Mogensen har tidligere addresseret problematikken.

- ATP har i længere tid haft en kritisk dialog med KMD om deres leverance af et nyt it-system til udbetaling af folke- og førtidspension. Dialogen handler både om 15 måneders forsinkelse og om, hvorvidt ATP får det standardsystem, der er aftalt i kontrakten, udtalte hun 19. januar i en mail til TV 2.

KMD afviser

KMD-topchef Eva Berneke ønsker ikke at stille op til interview med henvisning til de igangværende forhandlinger med ATP. Men i en email til TV 2 skriver kommunikationschef Christioffer Hellmann:

- Vi vil dog fortsat gerne pĂĄpege, at vi ikke deler vurderingen af, at systemet ikke lever op til kontrakten i forhold til brugen af standardkomponenter, skriver Christoffer Hellmann.

I sit seneste interview om sagen for over en måned siden understregede Eva Berneke, at KMD anser ATP for at være lige dele skyld i de mange måneders forsinkelse på grund af utilstrækkelig beskrivelse af pensionsreglerne.

- Før man har det lovgrundlag, som systemet skal bygges ovenpå, er det altså ret svært at komme ret langt i udviklingen. Så har vi så påpeget nogle gange, at det kunne være meget rart at få det her lovgrundlag. Det gør man så en, to og tre gange i hvert eneste styregruppemøde. Når det så stadig ikke kommer, hvis fejl er det så, spørger Eva Berneke i et interview med TV 2, som du kan se her.

Striden mellem KMD og kommunerne og ATP er særlig, fordi det kapitalfondsejede it-selskab har en enorm økonomisk interesse i at forsinke systemerne.

KMD tjener styrtende pĂĄ forsinkelser

Alene forsinkelsen af Social Pension sikrer KMD en månedlig ekstraomsætning på mere end 23 millioner, fordi det nye system fra KMD er meget lavere end det nuværende system, der skal udfases.

Udover gevinsten fra forsinkelsen Social Pension betyder forsinkelsen af de såkaldte Støttesystemer, at KMD hver måned sikrer en ekstra omsætning på over 80 millioner kroner, fordi forsinkelsen blokerer for indfasningen af nye, billige systemer fra en stribe it-selskaber, heriblandt KMD.

Stor vrede blandt kunderne

Hos kommunerne og ATP er der voldsom utilfredshed med forsinkelserne og ikke den medfølgende ekstraregning til KMD på over 100 millioner kroner. Foreløbig kan skatteyderne se frem til en ekstraregning til KMD på over 1,5 milliarder kroner.

Utilfredsheden med KMD, der indtil 2008 var ejet af kommunerne og hed Kommunedata, er sĂĄ stor, at ATP har rejst et krav pĂĄ over 500 millioner kroner mod it-selskabet.

Pensionskæmpen har i samme ombæring fortalt KMD, at de kan se frem til et forhøjet krav op mod en milliard kroner og en stævning, hvis it-selskabet ikke imødekommer ATP’s krav.

Særlig paragraf truer

Sideløbende har kommunerne også taget handling ved at fyre KMD fra et af delelementer til Støttesystemerne og truet med at rive kontrakten i stykker og rejse et krav mod it-selskabet ved udgangen af februar.

Derudover har både kommunerne og ATP overvejet at udløse en særlig paragraf i udbudsloven, der kan udelukke KMD fra kommende udbud i en længere periode.

Flere tvister

KMD, der er ejet af kapitalfonden Advent fra USA og Sampension, er ogsĂĄ involveret i andre tvister her i landet.

I efteråret 2016 fik sendte SKAT en stævning på 692 millioner kroner til KMD og Capgemini på grund af skandalesystemet EFI og 25. januar blev KMD fyret af Region Syddanmark efter flere problemer, der har kostet regionen dyrt.

Derudover kunne Finans for nylig fortælle, at a-kassen FTF-A havde fyret KMD på grund af massive forsinkelser af et nyt it-system.