Business

IC4-tog giver DSB milliardminus i 2016

DSB ender med et milliardtab for regnskabsåret 2016. Det er særligt IC4-togene, der har kostet DSB penge.

 DSB har barberet milliarder af værdien af de skandaleramte IC4-tog, hvilket sender resultatet for 2016 i et stort minus. Det sker efter beslutningen om at udfase togene, der aldrig virkede som planlagt. Problemerne med togene har fået DSB til at halvere den værdi, togene var noteret til have. DSB skærer mere end to milliarder kroner af værdien af togene, hvilket sætter sine tydelige spor i regnskabet. 

- DSB fremlagde i december 2016 sin analyse af IC4-togsættenes fremtid for Folketinget. 

- Konklusionen var, at driftserfaringerne har vist, at forbedringsinitiativerne ikke har afspejlet sig i en øget driftsstabilitet, og at de tilbageværende 77 IC4-togsæt primært kommer til at køre som regionaltog, skriver DSB. Milliardnedskrivningerne skal lægges oven i de 673 millioner kroner, som værdien af IC4- og IC2-tog blev nedskrevet med i DSB's halvårsregnskab. 

Nedskrivningerne giver DSB et underskud på 2,2 milliarder kroner før skat i 2016. Fraregner man de voldsomme nedskrivninger, gav DSB dog et overskud før skat på 381 millioner kroner, hvilket selskabet anser som tilfredsstillende. 

- Samlet set er det en økonomi, der skaber forudsætningerne for, at DSB selv kan finansiere det planlagte indkøb af 26 el-lokomotiver, der skal erstatte de aldrende og miljøbelastende diesellokomotiver og på lidt længere sigt også indkøbet af nye elektriske tog frem mod 2024, skriver DSB i sit regnskab.