Dong sender kulproduktion i graven

Dong-ledelsen giver sig selv seks ĂĄr til helt at udfase kul til produktion af el og varme.

DONG sætter med sit første årsregnskab som børsnoteret turbo på omstillingen til et 100 procent grønt energiselskab.

Fra 2023 er det slut med at fyre med kul på Dongs kraftværker, og dermed sætter ledelsen dato på, hvornår al energi- og varmeproduktion til danskerne skal komme fra biomasse.

- Vi har en ambition og vision om at gå forrest i den grønne omstilling. Og det gør vi nu ved at gøre kraftværkerne til en del af løsningen i stedet for en del af problemet i den grønne omstilling, siger koncerndirektør Thomas Dalsgaard.

Dong begrunder beslutningen med sin stĂĄlsatte plan om at ligge forrest i omstillingen til et bæredygtigt energisystem. Salgstalen i børsnoteringsprocessen fra forsommeren var netop at tilbyde investorerne et førende grønt energiselskab. Derfor er dagens udmelding et stærkt signal til investorerne.

- Vi får en markant grønnere profil, som både vores varmekunder og vores investorer gerne vil have, siger Thomas Dalsgaard.

Det betyder, at Dong skal finde en grøn løsning for Esbjergværket og Asnæsværket ved Kalundborg, der begge kører pĂĄ kul. Her har Dong allerede sat gang i processen - klassisk Henrik Poulsen-stil, hvor topchefen har solgt fra og ryddet op langt hurtigere end lovet i det tidligere kriseramte energiselskab.

Ombygningsplaner klar i Kalundborg og Esbjerg

Dong forhandler allerede med varmekunderne i Kalundborg og Esbjerg om mulighederne for at ombygge de to kraftværker til at fyre med træflis i stedet for kul. Den grønne mĂĄlstreg skal gerne nĂĄs langt før deadline om seks ĂĄr, da ombygningen af værkerne er tiltænkt, nĂĄr de nuværende varmeaftaler udløber med udgangen af 2017 for Kalundborg og 2019 for Esbjerg.

- De store byer har ambitiøse mål om at reducere deres CO2-udledning og efterspørger derfor grøn fjernvarme fra vores kraftværker. Sammen med de kommunale varmeselskaber har vi allerede ombygget en stor del af vores kraftværker til at kunne fyre med bæredygtige træpiller og flis i stedet for kul og gas, siger adm. direktør i Dong, Henrik Poulsen.

Dong har de sidste ti ĂĄr reduceret sit kulforbrug med 73 procent, efter kraftværkerne er gĂĄet fra sort til grøn energi. Siden 2002 har Dong fyret med træpiller og flis pĂĄ bĂĄde Herningværket og Avedøreværket og gennem ĂĄrene øget andelen af biomasse.

Den danske stat er med en ejerandel pĂĄ 51% største aktionær i Dong - og udmeldingen fra Dong fĂĄr pæne ord med pĂĄ vejen fra energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt Twitter:

- Stærk udmelding fra Dong om at droppe kul fra 2023. Kul er fortiden, Vedvarende energi er fremtiden. Danmark viser vejen, skriver Lars Christian Lilleholt.

I 2016 overgik Studstrupværket ved Aarhus samt Avedøreværket ved København til at kunne producere udelukkende via træpiller og halm. Og i løbet af foråret i år bliver Skærbækværket ved Fredericia i stand til at køre 100 procent på træflis.