Business

Mærsk får støtte i kampen om Nordsøen: Lemp skatten og Danmark tjener milliarder

Olie Gas Danmark kommer Mærsk til undsætning i forhandlingerne om forbedrede afskrivningsforhold for olie og gasproduktionen i Nordsøen.

Olie og gasindustrien forventer et positivt biddrag i Danmarks bruttonationalindkomst på 10-11 milliarder kroner, hvis man lemper skatten i Nordsøen, og den samlede velstand vil vokse med omtrent det samme beløb.

Sådan lyder det torsdag fra interesseorganisationen.

Meldingen kommer efter, at Mærsk i slutningen af december varslede, at de ville lukke Danmarks største gasfelt - Tyra-feltet i Nordsøen - 1. oktober 2018, da de manglede de økonomiske incitamenter for at fortsætte udvindingen.

To mulige løsninger

Og der er milliarder er på spil, når de to parter med fire departementschefer i spidsen igen sætter sig til bordet i de afgørende forhandlinger. Forhandlinger, der ventes afsluttet indenfor få uger.Det fremgår af et nyt notat som industrien offentliggør her til morgen. Det er analysevirksomheden Damvad, der står bag beregningerne for olieindustrien.

Notatet opererer med to muligheder: enten en mindre lempelse af skatten på olie og gasindvinding med mulighed for straksafskrivninger for et stort milliardbeløb, eller en endnu lempeligere ordning der indeholder en række ekstra incitatementer herunder ændring i kulbrinteskatten til at hente olie og gas op.

Mærsk har argumenteret for, at det nuværende Tyra-felt skal renoveres for et stort beløb – uafhængige vurderinger lyder på 30 milliarder kroner – og at dette vil kræve afgang til store forhåndsafskrivninger på projektet, for at det overhovedet er rentabelt at hive de sidste olie- og gasressourcer ud af Nordsøen. Mærsk meddelte kort før nytår, at man gik i gang med de indledende øvelser til at rive Thyra-feltet ned, fordi der ikke var noget resultat i forhandlingerne med regeringen.

Rapport møder modstand

Men knap er blækket tørt på rapporten, før den skydes ned af den uafhængige tænketank Kraka, der på linie med vismændene er stærkt kritisk overfor at lempe på beskatningen.

- Vores beregninger viser, at det nuværende skattesystem er det rigtige. Hvis det er økonomisk fordelagtigt at hive de sidste olie- og gasressourcer op af Nordsøen, kan det gøres under de nuværende skatteregler. Forudsætningen for olie- og gasindustriens beregninger er helt uklare, og vi mener, at det er klogest ikke at lempe reglerne, siger Jens Hauch, cheføkonom i Kraka.

Beskatningen i Nordsøen skulle have finansieret den tidligere regerings togfond, men foreløbig ser det ud til, at fonden kun vil komme til at indeholde 13,5 milliarder kroner, mod det ellers forventede provenu på 27,5 milliarder kroner. Det skyldes ikke mindst de faldende oliepriser og det faldende provenu fra beskatningen.

Regeringen ventes at ville strække sig langt for at nå en aftale med Mærsk, men der rejses altså tvivl om det er bedre at lade de sidste forekomster i Nordsøen ligge. For at nå en aftale taler at Esbjerg i dag er stærkt afhængig af olie- og gasindustrien i Nordsøen, men her taler både vismændene og Kraka altså om, at de skattelettelser der skal til, er for store i forhold til udbyttet.