Business

Kommunerne har fået nok af KMD’s milliardforsinkelse: Nødplan aktiveret

De enorme forsinkelser af nye it-systemer til det offentlige har nu fået kommunerne til at iværksætte plan B.

Det er nu så grelt med KMD’s forsinkelser af it-systemer, at storkunden i kommunerne har set sig nødsaget til at aktivere en nødplan.

Planen skal gøre det muligt for kommunerne at undgå, at den allerede milliardstore ekstraregning til KMD løber yderligere løbsk.

Nødplanen består af to hovedelementer, der til sammen skal gøre det muligt at få omkring ti nye, billigere it-systemer i drift, selvom KMD ikke har leveret de støttesystemer, der skulle danne fundamentet for driften.

Konkurrent hyret til at løse KMD-problem

Først og fremmest har det kommunale it-fællesskab Kombit bedt en række it-selskaber om at gøre sig klar til at gå i luften uden KMD’s støttesystemer.

Derudover har et jysk it-selskab fået ordren på et administrationsmodul, som KMD ikke har formået at levere til støttesystemerne.

Ifølge TV 2’s oplysninger er konkurrenten alllerede nu godt i gang med arbejdet, der skal gøre kommunerne i stand til at komme fri af KMD’s gamle kontrakter.

Særlig dobbeltrolle for KMD

Den eskalerede kamp med KMD og iværksættelsen af nødplanen uden om landets største IT-leverandør er et naturligt toppunkt på dagens repræsentantskabsmøde i KL, der samtidig kræver at blive skadesfriholdt for de dyre forsinkelser fra KMD.

Tvisten om de forsinkede it-systemer er anderledes end normalt, fordi der i denne omgang er et meget stort økonomisk incitament hos KMD til at ikke at levere til tiden.

De nye, billige systemer skal nemlig bruges til at udfase en række gamle, meget dyre it-systemer, som KMD har haft monopol på i årevis. Monopolbruddet og konkurrencen har betydet, at priserne på de nye systemer i mange tilfælde er over 60 procent lavere og i et enkelt tilfælde hele 90 procent lavere end KMD’s gamle priser.

Den gevinst kan dog ikke høstes, så længe KMD ikke leverer. Alene de foreløbige forsinkelser betyder, at kommunerne er gået glip af over 1,5 milliarder kroner til KMD.

ATP og kommuner overvejer boykot

Efter længere tids tavshed stillede KMD’s administrerende direktør Eva Berneke forleden op til interview, hvor hun erkendte, at selskabet har en dobbeltrolle. Hun afviste dog, at KMD spekulerer i at forsinke leveringen, selvom det sikrer dem ekstrasalg i milliardstørrelsen.

Kommunernes kamp med KMD, der tidligere hed Kommunedata, har været i gang i kulissen gennem længere tid, men er nu brudt ud i lys lue.

Kommunerne og ATP, der skal bruge et stort pensionssystem fra KMD, truer med at udløse en særlig bestemmelse i udbudsloven, der giver kunderne mulighed for at boykotte KMD til fremtidige udbud.

Tavs it-kæmpe

KMD har ingen kommentarer til nødplanen.

- Som vi tidligere har meldt ud, så ønsker vi at tage kundedialogen direkte med vores kunder og ikke gennem medierne. Vi har på dette grundlag på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, end dem vi allerede har givet, siger kommunikationsdirektør Morten Langager i en mail fra presseafdelingen.

I den forbindelse er landets borgmestre forud for et repræsentantskabsmøde i dag blevet bedt om at kortlægge deres engagement med KMD med henblik på eventuel udelukkelse fremadrettet.

Det skete i et brev fra KL-formand Martin Damm (V) og adm. direktør i KL Kristian Wendelboe, der udtrykte stor utilfredshed med et brev fra KMD’s Eva Berneke til kommunerne fra 13. januar.

I brevet nedtoner KMD angiveligt selskabets rolle i forsinkelsen.

- Det er KL’s og KOMBITs klare opfattelse, at brevets indhold ikke afspejler realiteterne, skriver Damm og Wendelboe i brevet.