Business

Ingen hjælpende ministerhånd: It-forsinkelser er parternes eget problem

Der er ingen hjælp på vej fra minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, til kommunerne i striden mod KMD om forsinkelser på it-systemer

Havde kommunerne, pensionskassen ATP eller Kombit, der er kommunernes it-fællesskab, håbet på en hjælpende, ministeriel hånd, så skulle parterne være gået alle andre steder hen end til det samråd, som minister for offentlig innovation, Sophie Løhde i dag var indkaldt til.

Baggrunden for samrådet er den ekstraregning, som KMD, det tidligere Kommunedata, har påført pensionskassen ATP og Kommunernes Landsforening. En regning i milliardklassen, der sker på grund af forsinkelse af to it-systemer, som KMD skal levere.

KMD tjener penge på forsinkelse

De forsinkede systemer er Social Pension, der skal bruges til udbetaling af folke- og førtidspension, og de såkaldte Støttesystemer, som kræves for at sætte en lang række nye, billigere it-systemer i drift.

Indtil de to systemer er klar, modtager KMD betaling efter de eksisterende kontrakter, der er voldsomt meget dyrere for ATP og kommunerne.

Alene den foreløbige forsinkelse på mere end et år for begge systemer, står til at koste skatteyderne over 1,5 milliarder kroner i ekstraregninger til KMD.

Konsekvenser afhænger af kontrakter

Men selv om Sophie Løhde efter samrådet kaldte forsinkelserne for triste, så er det et mellemværende mellem parterne, som ministeren ikke vil blande sig i:

- I sidste ende er der tale om en sag, hvor der er et kontraktligt mellemværende mellem KMD og Kombit. Så hvad der skal være konsekvenserne af den forsinkelse, det afhænger i sidste ende af, hvad der er aftalt i de pågældende kontrakter, siger Sophie Løhde.

Udbudsloven giver offentlige institutioner mulighed for at holde leverandører ude af fremtidige udbud, hvis der tidligere har været tale om væsentlige misligeholdelser af kontrakter. Men Sophie Løhde vil ikke tage stilling til, om en misligeholdelse af en kontrakt mellem KMD og kommunerne kan sprede sig til, at KMD kan blive holdt uden for i alle det offentliges fremtidige udbud:

- Hvorvidt man kan gøre bestemmelserne i udbudsloven gældende afhænger af den specifikke sag og hvad der kontraktligt er aftalt mellem KMD og Kombit. Og det kender jeg af gode grunde ikke det nærmere indhold i, siger Sophie Løhde.