Business

Højesteret afsiger i dag kendelse om andelsboligforeningen Duegårdens konkurs

Beboerne i andelsbolgiforeningen Duegården får i dag at vide, om de kan gå konkurs. Asger Ladefoged / Scanpix Denmark

Højesteret afgør i dag om i dag om Nykredit skal indkassere et tab på flere hundrede millioner på Duegårdens konkurs.

I fem år har 130 andelshavere levet i usikkerhed om fremtiden for AB Duegården. Andelsboligforeningen blev stiftet på toppen af højkonjunkturen og indgik kort købet af ejendommen på Frederiksberg en aftale om renteforsikring, en såkaldt SWAP-aftale samt en rentetrappe. Siden kom finanskrisen, lejlighederne blev usælgelige og ejendommen kører hvert år med et stort driftsunderskud.

Som konsekvens af, at foreningens medlemmer mener, at gælden vil fortsætte med at vokse og at de har udsigt til at kunne afdrage på gælden har de siden 2011 kæmpet for t få lov til at gå konkurs. Foreningen er blevet opløst på en generalforsamling og er nu uden bestyrelse.

Nykredit nægter konkurs

På den anden side står Nykredit, som med en underskudsgaranti, der løber frem til 2021, sikrer, at alle de løbede udgifter til drift og ejendomsskatter på ejendommen bliver betalt. Og netop derfor har Nykredit afslået, at foreningen kan erklære sig konkurs.

I Højesteret har likvidatorerne for Duegården, som bliver betalt via huslejen, argumenteret for, at andelsforeningen er opløst. Den findes ikke længere, og at Højesteret ikke kan tvinge borgere til at oprette en forening mod deres egen vilje.

Afgørelse kan føre til dyrere lån

I ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation er der bekymring over konksekvenserne for hele andelsbolgsektoren, hvis Duegården får lov til at gå konkurs. En konkurs kan nemlig betyde, at realkreditforeningerne ikke mener de har fuld sikkerhed i andelsbolgforeningernes ejendom, og det kan udløse højere bidragssatser til andre foreninger, siger direktøren i ABF, Jan Hansen.

I tv-indslaget herunder kan du se, hvad du skal undersøge, inden du køber en andelsbolig.

I tv-indslaget herunder kan du se, hvordan du udregner en andelsboligs reelle pris.

I tv-indslaget herunder kan du høre forklaringen på, hvad en renteswap er.