To tidligere chefer i Amagerbanken frifundet i sag om bedrageri

En tidligere chef og en ledende medarbejder i Amagerbanken er frifundet i en sag om groft bedrageri.

En tidligere chef i Amagerbanken samt en ledende medarbejder og ejeren af en stor IT-virksomhed er blevet frifundet i en sag om groft bedrageri og insiderhandel.

Navnene på de frifunde er omfattet af navneforbud.

Sagen går tilbage til 2010, hvor IT-selskabets ejer var i dybe økonomiske problemer. Ejeren havde lagt selskabets aktier som sikkerhed for store lån i både Amagerbanken, Jyske Bank og Vestjysk Bank, da han i samarbejde med Amagerbanken indledte forhandlinger om en gældssanering.

Slog en streg over gæld

Både Jyske Bank og Vestjysk Bank slog en streg over en stor del af mandens gæld, som flyttede både lån og aktierne i IT-selskabet over i Amagerbanken. Mens forhandlingerne stod på modtog ejeren købstilbud fra en amerikansk virksomhed, som han informerede Amagerbanken men ikke de jyske banker om.

Gældssaneringen betød at de to jyske banker kom ud af aftalen med et tab, som ifølge bagmandspolitiets tiltale var på mindst 15 millioner, mens det lykkedes Amagerbanken at reducere sine tab betydeligt fordi ejeren af IT selskabet kort efter kunne sælge sine aktier til en attraktiv pris.

Men der var ifølge rettens kendelse i dag ikke grundlag for at følge bagmandspolitiets krav om en dom for groft bedrageri. Retten begrunder sin afgørelse med, at der var usikkerhed om salget IT-seslskabet da gældssaneringen faldt på plads.

Ejeren af IT-selskabet var også tiltalt for at have overtrådt loven om værdipapirhandel fordi han informerede Amagerbanken om et muligt forestående salg. Her blev manden frifundet fordi retten betragter banken som en fortrolig part i sagen.

Bagmandspolitiet, der gik efter en dom på ikke mindre end 3½ år overvejer nu, om de vil anke byrettens kendelse.

"Spørgsmålet er, om forhandlingerne om et aktiesalg ikke var så fremskredne, at ejeren var forpligtet til at oplyse bankerne om dem. Det skal vi muligvis have Landsrettet til at tage stilling til," siger Morten Niels Jakobsen, chef for statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til TV 2 Business.