Business

Nordea presset tilbage - derfor falder overskuddet

Uroen på de finansielle markeder og faldende renter har sat indtjeningen i Nordens største bank under pres.

Årets tre første måneder af 2016 var en smule værre end i samme periode 2015 for Nordens største bank, Nordea.

I den nye koncernchefs, Casper von Koskulls, andet regnskab kan banken melde, at bankens nettooverskud i kvartalet landede på 782 millioner euro. I samme kvartal sidste år lød overskuddet til aktionærerne på 1.082 millioner euro.

Markedet er udfordrende, og set i det lys er resultatet tilfredsstillende, skriver banken i det første kvartalsregnskab for 2016.

Topchef: Omkostningerne er under stram kontrol

Selv om markedssituationen har været relativt stabil i begyndelsen af året, så har uroen på de finansielle markeder og endnu lavere renter sat indtægterne under pres hos banken.

Det siger Casper von Koskull, der er koncernchef hos Nordea, i en skriftlig kommentar til onsdagens regnskab for første kvartal.

Nettorenteindtægterne faldt til 1.168 millioner euro. Til sammenligningen lå bankens nettorenteindtægter på 1.253 millioner euro i samme periode sidste år. Samme vej er det gået for gebyrindtægterne, der dækker over blandt andet kommission ved aktiehandel.

Her er bankens indtægter faldet til 772 millioner euro.

Det bekymrer dog ikke Casper von Koskull.

- Omkostningerne er under stram kontrol og udvikler sig planmæssigt, og nedskrivninger på udlån ligger under det gennemsnitlige niveau på 16 basispoint for de seneste ti år, siger koncernchefen.

- I lyset af forholdene er resultatet acceptabelt. Den egentlige kernekapitalprocent steg til 16,7, fortsætter han.

Nordea har sammen med en række andre pengeinstitutter tidligere været involveret i den såkaldte Panama-sag, hvor banker har hjulpet kunder med at lave særlige selskabskonstruktioner, der har givet mulighed for at undgå skattemyndighederne.

Nordea: Kravene, vi skal opfylde, er under konstant forandring

Panama-sagen nævner Casper von Koskull ikke direkte i sin skriftlige kommentar.

Han siger dog, at Nordea det seneste år har gennemført en markant styrkelse af de funktioner og processer, der skal sikre, at gældende love og regler overholdes.

- Da kravene, vi skal opfylde, og risiciene, vi er eksponeret mod, er under konstant forandring, udvikler arbejdet med at være compliant og forbedre vores risikostyring sig hele tiden, siger koncernchefen.

Panama gav hug i medierne

Nordea har fået gevaldige hug i medierne og på sociale medier efter det kom frem, at banken har været særdeles aktiv i forhold til at starte selskaber i Panama.

I sit regnskab fortæller banken, at effekten fra sagen endnu ikke kan gøres op. Selv om det er gået tilbage for de økonomiske resultater i årets tre første måneder, så er det Nordeas image, der har haft det hårdest. 

- Efter offentliggørelsen af de såkaldte Panama-papirer har de svenske myndigheder og andre myndigheder i markeder, hvor Nordea opererer, rejst krav om at få information om kunder med offshore-strukturer og Nordea rolle heri.

- Disse undersøgelser er på et tidligt stadie og deres udkomme er svære at vurdere, skriver Nordea.