Business

Dong i voldsom fremgang

Den danske energikæmpe Dong Energy har vinden i ryggen, og det er med til løfte overskuddet markant.

Børsaspiranten Dong Energy oplevede en meget tilfredsstillende start på året.

Det skriver selskabet i regnskabet for første kvartal.

Overskuddet er blevet løftet markant og endte på 5,2 milliarder kroner fra 3,5 milliarder kroner, og selve driftsoverskuddet landede på 8,1 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 35 procent.

- Den underliggende forbedring blev drevet af en stigning på 53 procent i Wind Power til et EBITDA på 2,9 milliarder kroner, delvist modsvaret af lavere gas-, olie- og elpriser, forklarer selskabet.

Havmølleparker er nøglen

Wind Power fortsætter med at vokse takket være opførelsen af nye havmølleparker, forklarer koncernchef Henrik Poulsen.

- I øjeblikket arbejder vi på seks store havmølleparker i Storbritannien og Tyskland, og de er alle godt på vej. Arbejdet med at udbygge vores portefølje af vindmølleprojekter til opførelse efter 2020 fortsætter. Vi har købt projektrettighederne til havvind på 1 GW i USA, hvilket bringer vores samlede amerikanske projektrettigheder op på 2,5 GW. Desuden har vi iværksat tiltag til at udvide vores geografiske arbejdsområde ved at etablere et kontor i Taipei, der skal undersøge mulighederne inden for havvind i det asiatiske stillehavsområde, oplyser han.

Børsnotering går efter planen

Forventningerne er uændrede til driftsoverskuddet, mens forventningerne til bruttoinvesteringer reduceres.

Driftsoverskuddet ventes nu at udgøre 20-23 milliarder kroner i 2016, mens skønnet for bruttoinvesteringer for 2016 ventes at udgøre 18-21 milliarder kroner mod tidligere forventning på 20-23 milliarder kroner.

Trods onsdagens medieforlydender om en børsnotering af selskabet om et par måender, skriver Dong i regnskabet, at forberedelserne til den planlagte børsnotering af Dong Energy forløber planmæssigt, og aktionærerne og bestyrelsen arbejder fortsat hen imod en børsnotering af selskabet inden udgangen af 1. kvartal 2017.