Business

Jesper Ravn forhøjer erstatningskrav mod Banedanmark efter konkurs

Ravn Bane er gået konkurs. KRABBE LARS / POLFOTO

Statslige BaneDanmark kan se frem til et erstatningskrav på mere end 25 millioner kroner, lyder det fra fortørnet direktør.

Ejeren af Ravn Bane, der erklæres konkurs i dag, vil forhøje sit erstatningskrav mod BaneDanmark.

Jesper Ravn har hidtil krævet 25 millioner kroner i erstatning, men det krav stiger nu efter konkursen.

- De økonomiske følger af Banedanmarks boykot af min virksomhed vokser efter, at det ikke er lykkedes at undgå en konkurs, Derfor kommer jeg til at forhøje mit krav mod Banedanmark, siger han til TV 2.

Jesper Ravn er stærkt utilfreds med det tilbud som Kammeradvokaten er kommet med. Det lyder på 1,2 millioner kroner, hvoraf de en million kroner er for tort og svie, mens de 200.000 kroner er decideret tab på boykotten.

Jesper Ravn er stærkt utilfreds med tilbuddet fra statens advokat.

- Kammeradvokaten spiller en uheldig dobbeltrolle som undersøger for transportministeriet af ulovlighederne begået mod mig, og samtidig er Kammeradvokaten advokat for BaneDanmark og er interesseret i, at erstatningen bliver så lille som mulig.

Jesper Ravn har en god sag mod Banedanmark, vurderer business-kommentator Ole Krohn.

- Jeg synes, at det lugter at en tilståelsessag, når Kammeradvokaten forlods tilbyder en erstatning. Der er ingen tvivl om, at de interne mails, der indikerer en ulovlig boykot af Ravn bane har fået Kammeradvokaten til at få kolde fødder, siger han.

- Det der kan blive svært for Jesper Ravn er, at han skal kunne påvise meget konkrete tab som følge af boykotten, så det står og falder beløbets størrelse med. Men alene det, at der der er rejst en sigtelse mod en underdirektør og en mulig diciplinærsag mod den øverste ledelse i Banedanmark viser, at der er kød på sagen, siger Ole Krohn.

Jesper Ravns firma Ravn Bane forventede sidste år at komme ud med et overskud på godt 8 mio. kr. Som følge af boykotten kom selskabet ud med et underskud på mere end 5 millioner kroner. Disse tab indgår i erstatningskravet mod Banedanmark.