Business

Nu sænker Sverige renten til minus 0,5

Den svenske nationalbank, Riksbanken, har torsdag skruet den ledende rente yderligere ned.

Sveriges centralbank, Riksbanken, har torsdag valgt at sænke sin ledende rente med 15 basispoint til minus 0,50 procent fra minus 0,35 procent.

Der sker, fordi inflationen i Sverige fortsat ligger for lav, påpeger Riksbanken.

Rentesænkningen var større end det, økonomerne havde set i kortene. Adspurgt af Bloomberg News havde de nemlig forventet en rente på minus 0,45 procent.

- Konjunkturerne fortsætter med at blive bedre, men vi regner nu med, at inflationen bliver lavere i 2016 end tidligere forventninger. Perioden med lav inflation bliver derfor længere, skriver Riksbanken om rentenedsættelsen.

- Riksbankens meget ekspansive pengepolitik har bidraget til, at konjunkturerne er blevet forstærket, at arbejdsløsheden er faldet, og at den underliggende inflation er steget siden 2014. Men stigningen i inflationen har endnu ikke vist sig holdbar, hvilket illustreres af de seneste måneders udfald, skriver den svenske nationalbank.

Økonom: Har svensk økonomi brug for lavere renter?

Cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian siger, at med fortsat lav inflation og udsigt til nye pengepolitiske lempelser fra Den Europæiske Centralbank, ECB, til marts, er det ikke overraskende, at svenskerne skruer renten i bund.

- Målet med rentenedsættelsen er at sikre en højere inflation tættere på Riksbankens målsætning - men man kan med en vis ret spørge, om svensk økonomi reelt har brug for lavere renter. Væksten i bruttonationalproduktet i Sverige var på over 3,5 procent sidste år, og meget tyder på, at den over i år kommer til at ligge på over 3 procent, skriver han i en kommentar.

- Når renten er så lav, som tilfældet er i Sverige, så risikerer det at skabe makroøkonomiske ubalancer. Den klassiske ubalance er et overophedet boligmarked - og det har de i Sverige - men mere generelt giver de lave renter et uhensigtsmæssigt incitament til risikotagning, og dermed en større risiko for at bobler bygges op, påpeger Steen Bocian.

De negative renter er kommet for at blive

Riksbanken forventer, at inflationen i år lander på 0,7 procent mod tidligere 1,3 procent.

Bruttonationalproduktet forventes at stige i år med 3,5 procent mod en tidligere forventning fra nationalbankens side på 3,6 procent. Og de negative renter er kommet for at blive til og med 2017, hvor man venter en negativ rente på 0,4 procent mod tidligere forventede minus 0,1 procent.

Først i 2018 ventes rente at gå i et plus på 0,2 procent mod tidligere forventet 0,5 procent, viser tal fra Riksbanken.