Business

Danske Bank lander overskud på 13 milliarder

Danske Bank har tirsdag morgen præsenteret et årsregnskab for 2015. Bankens regnskab viser, at milliarderne fortsat vælter ind i kassen.

Danske Bank kommer ud af 2015 med et nettoresultat på 13,1 milliarder kroner efter nedskrivninger, hvilket er bedre sammenlignet med året før.

Det viser bankens årsregnskab, der dog er justeret af nogle tekniske nedskrivninger i bankens goodwill, som i 2015 udgjorde 4,6 milliarder kroner. Regner man ikke nedskrivningern med, lyder årets nettoresultat på 17,7 milliarder kroner.

Indtægterne udgjorde 44,2 milliarder kroner og var på niveau med 2014. Ifølge banken er fremgangen drevet af en øget aktivitet, lavere omkostninger og betydeligt lavere nedskrivninger på udlån.

Bankens administerende direktør, Thomas F. Borgen, kalder resultatet for 2015 for 'stærkt'.

- Vi styrkede relationerne til kunderne yderligere og lancerede en række nye initiativer, der gør det lettere at bruge banken og at træffe vigtige økonomiske beslutninger. Med en solid platform, en stærk markedsposition og en klar strategisk retning står vi godt rustet til at realisere Danske Banks fulde potentiale, siger han i en kommentar til regnskabet.

Fakta: Danske Bank

  • Danske Bank har 329 filialer fordelt på 15 lande. Banken har 18.500 fuldtidsmedarbejdere og hovedsæde i København.
  • Omkring 3,7 millioner er kunder i Danske Bank, hvoraf 2,2 millioner brugere kobler sig på via netbank.
  • Nordmanden Thomas F. Borgen har siden september 2014 været administrerende direktør for Danske Bank, hvor han afløste Eivind Kolding.
  • Danske Bank er organisatorisk bygget op om tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions.

 Kilde: Danske Bank

På gebyrsiden steg indtægterne med hele 9 procent til 12,1 milliarder kroner - en stigningen, der primært skete som følge af stor kundeaktivitet inden for refinansiering af realkreditlån i første halvdel af 2015, større kundedrevet aktivitet i bankenhederne og en positiv udvikling i Danske Capital, lyder det.

Spørger man TV 2s finanskommentator, Ole Krohn, er der dog ikke tale om et jubelregnskab, Danske Bank har præsenteret.   

På rentefronten er banken presset. Renteindtægterne faldt fire procent til 21,5 milliarder kroner efter skat, og ifølge Danske Bank er det de negative korte renter, der lægger et nedadgående pres på indtjeningen.

Krohn: Det halter på kundefronten, men...

På kundesiden går det fremad. Banken mister fortsat kunder - 3.000 styk i 2015 -  men imaget, som banken har kæmpet med siden finanskrisen brød ud, er i bedring.

Ole Krohn, mener, at imaget vil være rettet op inden for en kort årrække. Bankens satsninger på kundefronten - heriblandt Mobilepay - giver pote, og gør banken mere populær blandt kunderne, vurderer Ole Krohn.

- De har en teknologisk overhånd i forhold til man mange af deres kolleger i branchen - heriblandt Nordea, siger han.

- Næste år vil vi nok med stor sandsynlighed se, at deres image vil kravle op fra den bundplacering, banken har ligget på, vil jeg vurdere, tilføjer Ole Krohn.

For Danske Banks aktionærer er der godt nyt i dagens regnskab. De kan ifølge regnskabet se frem til et udbytte på 8 kroner per aktie, hvilket er fra 5,5 krone per aktie i 2014.

For 2015 svarer udlodningen til 46 procent af årets resultat før nedskrivninger på goodwill.