Business

Kina slukker afrikansk vækstlys

Den pæne vækst i flere afrikanske lande er truet som følge af problemerne i den kinesiske økonomi.

Flere år med pæn økonomisk vækst i afrikanske lande syd for Sahara er stærkt truet af den kinesiske vækstopbremsning, der mindsker efterspørgslen efter afrikanske råvarer.

Det skriver The New York Times

Det gælder særligt for kontinentets to største økonomier, Nigeria og Sydafrika, hvis valutaer er blevet svækket markant, efter at eksporten til Kina faldt med næsten 40 pct. i 2015.

- Nu hvor efterspørgslen mindskes, kan vi se, hvad der for alvor drev væksten. Efterspørgslen er så godt som væk, og konsekvenserne er ikke kønne, siger Greg Mills, der er direktør for den sydafrikanske researchvirksomhed Brenthurst Foundation, til The New York Times.

Eksportdykket har været medvirkende til, at Den Internationale Valutafond, IMF, har skåret i vækstskønnet for en række lande i regionen, hvis råvarevirksomheder allerede lider under talrige nedgraderinger fra kreditvurderingsinstitutter.

Det gælder blandt andet i Angola, Ghana, Mozambique og Zambia, som ellers har haft succes med at tiltrække internationale investorer de seneste par år.

Mange økonomer venter, at Sydafrika - kontinentets mest avancerede økonomi - bevæger sig tilbage i recessionssporet i år som følge af den pressede råvaresektor. Landets regering afviser dog, at der skulle være fare for negativ vækst.