Jesper Nielsen taber omstridt skattesag: - GĂĄet som frygtet

Jesper "Kasi" Nielsen fik i Landsskatteretten endnu et nederlag i den langstrakte sag mod Skat.

Erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen har tabt en meget omtalt skattesag, efter en afgørelse i Landsskatteretten ikke faldt ud til hans fordel.

Landskatteretten har skullet tage stilling til, om Kasi Groups sponsorat af især fodboldklubben Brøndby IF i 2007 var et almindeligt sponsorat fra en virksomhed på jagt efter omtale, eller om der var tale om et personligt projekt fra en dedikeret sportsfan. Det sidste kan man nemlig ikke trække fra i Skat.

Jesper Nielsen fortæller om afgørelsen pĂĄ sin Facebook-side:

- Vi har nu modtaget Landsskatterettens kendelser, der, fuldstændigt som frygtet, stort set stadfæster alle SKAT’s afgørelser. Landsskatteretten har i kendelserne kun i begrænset omfang refereret vores argumenter, ligesom Landsskatteretten i sin begrundelse helt har undladt at forholde sig til flere af vores centrale argumenter, andre af vores argumenter har de kun forholdt sig til i ultrakorte vendinger, skriver Jesper Nielsen.

TV 2 har mandag morgen været i kontakt med Jesper Nielsen, der henviser til sit Facebook-opslag og oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.

Vil fortsætte trods nederlag

Jesper Nielsen har flere gange offentligt kritiseret Skat for at trække hans sag i langdrag. Ifølge Jesper Nielsen har Skat indefrosset et trecifret millionbeløb; mere end 400 millioner kroner, hvilket svarede til hele hans personlige formue, da sagen for alvor startede i 2012, har han tidligere fortalt til TV 2.

Sagen kom for Landsskatteretten i december, og allerede dengang fortalte Jesper Nielsen til TV 2, at han ikke havde den store tiltro til, at sagen ville falde ud til hans fordel.

Han fortalte dog, at han ikke ville stoppe kampen, selvom han skulle tabe i den første instans, når dommen fra Landsskatteretten blev afsagt.

- Vi mener, at vi har så klokkeklar en god sag, at selvfølgelig kører jeg sagen videre, sagde Jesper Nielsen til TV 2.

Samme melding fastholder han i dag trods nederlaget, hvor han skriver, at sagen nu kan prøves uden for Skats eget retssystem.

- Det her er en kamp, vi har tænkt os at vinde – en kamp for vores sag, men i den grad også for at få sparket døren ind til dem, der lover at ændre systemet. Vi holder jer op på alle jeres ord, og kører sagen til helt ende, skriver Jesper Nielsen.

Undres over accept af ulovligheder

Jesper 'Kasi' Nielsen har undervejs i forløbet offentligt kritiseret Skat, der skulle have truet ham. I august 2013 sendte Skat en undskyldning til erhvervsmanden, hvor medarbejdernes behandling blandt andet blev kaldt 'kritisabel', 'ulovlig' og 'helt utilstedelig'.

Et år senere blev fire medarbejdere sanktioneret for at have handlet "ulovligt". Om dette skriver Jesper Nielsen følgende i sit Facebook-opslag:

- For så vidt angår den ulovlige sagsbehandling hos SKAT, der bl.a. er kritiseret voldsomt af SKATs egen retssikkerhedschef som ulovlig, anfører Landsskatteretten blot, at da forvaltningslovens regler om begrundelsespligt er opfyldt, så er afgørelsen gyldig, og at det i den forbindelse er uden betydning, at sagsbehandlingen er kritiseret voldsomt af retssikkerhedschefen, herunder at sagsbehandlingen er i strid med væsentlige retsgarantier.

- Efter Landsskatterettens opfattelse kan SKAT altså uhæmmet og ulovligt fortsætte med at true sig bestemte afgørelser, der end ikke kan påklages, og hvis dette ikke imødekommes, så gør SKAT alvor af truslerne og ”strammer skruen” mest muligt.