Business

Slagteri ansætter syriske flygtninge: Det er en fantastisk succes

Danish Crown har netop fastansat tre syriske flygtninge efter et praktikforløb. Målet er at få endnu flere flygtninge bragt i arbejde.

Den danske slagterigigant, Danish Crown, har succes med at sluse flygtninge ind på arbejdsmarkedet. 

Virksomheden igangsatte tilbage i efteråret et praktikforløb for 16 syriske flygtninge i samarbejde med jobcenteret i Sønderborg. 

Og det har båret frugt, for allerede nu har praktikforløbet ført til de første fastansættelser, fortæller Danish Crowns pressechef, Jens Hansen, til TV 2. 

- Det er en fantastisk succes. Tre af deltagerne er efter ti uger med fem timers oplæring om dagen netop blevet fastansat på slagteriet. De er nu ude af offentlig forsøgelse og tjener deres egne penge, siger Jens Hansen.

Praktik og danskundervisning

De 16 syriske flygtninge begyndte i slutningen af oktober på et halvt års praktikforløb på Danish Crowns slagterifabrik i Blans i Sønderjylland. 

Sammen med Jobcenter Sønderborg har Danish Crown udarbejdet en model, hvor de 16 deltagere i praktikforløbet hver dag har fem timers oplæring i praktiske slagterifærdigheder - hyggiejneregler, sikkerhedsforhold med videre. Og herefter tre timers danskundervisning.

- Vi mærker, at de kommer med en enorm stor motivation. Så det handler i virkeligheden bare om at få lært dem de nødvendige færdigheder, for de kommer med lysten til at arbejde, siger Jens Hansen.

Gode erfaringer

Hos Danish Crown har man den fordel, at man ikke er helt ubekendt med at integrere flygtninge og få dem bragt i arbejde.

I midthalvfemserne havde man mange fra Eksjugoslavien, og i nullerne havde man burmesiske kvoteflygtninge. Så man har gjort sig nogle erfaringer, som man drager stor nytte af i dag.

Og man regner da også med, erfaringerne in mente, at man lykkes med at få flere end tre af de syriske flygtninge ansat.

- Vi kan ikke sige, om vi får alle 16 i arbejde, men vi forventer, at vi vil kunne tilbyde arbejde til over halvdelen af dem. For eksempel vil mange af dem kunne komme i arbejde, når vi skal bruge ferieafløsere, siger Jens Hansen.

Samme løn som de andre ansatte

I øjeblikket er der stor diskussion i Folketinget om, hvorvidt indslusningsløn til flygtninge er en god idé.

Hos Danish Crown har man valgt at gøre det sådan, at det offentlige betaler lønnen under praktikforløbet, men lige så snart, at de bliver fastansat, så får de løn er og ansat på fuldstændig samme vilkår som andre ansatte i Danish Crown.

- Det er vores erfaring, at det skaber den bedste stemning på arbejdspladsen, siger Jens Hansen. 

Danish Crown vil nu arbejde på at brede ordningen ud, så man opnår samme succes på andre af virksomhedens slagterier.