Business

Vestager pønser på flere sager om store selskabers skat

EU's granskning af medlemsstaters skatteaftaler kan ende med nye sager, siger EU's konkurrencekommissær.

Der kan være flere opkrævninger på vej til store multinationale selskaber i EU, der nyder godt af fordelagtige skatteaftaler i medlemsstaterne.

Det siger EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som i december 2014 satte gang i en undersøgelse af skatteaftaler i samtlige 28 medlemsstater. Undersøgelsen skal se på, om nogle landes aftaler kan betegnes som ulovlig statsstøtte.

- Vi begynder så småt at se, at der er nogle ting, der rejser alvorlig tvivl om, hvorvidt der bliver givet konkurrencefordele nogen steder. Hvis den tvivl bliver forstærket, så kommer vi også til at åbne flere skattesager, siger Margrethe Vestager:

- Jeg er sådan set meget fast besluttet. Hvis vi finder noget, så ser vi på det, fordi der er så mange borgere, der har oplevet, at deres regeringer har sat ydelser og lønninger ned, sat momsen op og gjort alt muligt for at få budgetterne til at nå sammen.

Siden juni 2013 har EU-Kommissionen undersøgt skatteregler for store virksomheder i udvalgte medlemslande.

Margrethe Vestager tiltrådte 1. november 2014 og udvidede undersøgelsen til samtlige 28 medlemsstater.

Belgien er ramt

Meldingen om mulige nye sager kommer samme dag, som EU har pålagt den belgiske regering at afkræve 35 selskaber i alt 5,2 milliarder kroner i skat. En undersøgelse af de belgiske skatteregler slår fast, at virksomhederne har fået ulovlige skattefordele.

I oktober 2015 pålagde EU på samme vis Luxembourg og Holland at opkræve Fiat og Starbucks et trecifret millionbeløb i danske kroner.

Samtidig er der fortsat undersøgelser i gang om skatteforhold for Apple i Irland samt Amazon og McDonalds i Luxembourg. Om den seneste afgørelse kan få betydning for de andre sager, siger Vestager:

- Vi behandler alle sager uafhængigt, fordi det er en egentlig formel undersøgelse, og derfor bygger vi på de konkrete fakta i den konkrete sag.

- Men det er en sag, som viser, at vi ser efter konkurrenceforvridende skatteaftaler, uanset om det er en del af en samlet ordning, eller om de bliver givet til individuelle virksomheder.

Sagerne kommer i kølvandet på de såkaldte Luxleaks, som viste, hvordan store selskaber har udnyttet Luxembourgs skattelovgivning.