Økonomer: Behersket opsving i Danmark

Den sammensatte konjunkturindikator for industrien i december endte på minus syv, og dermed var indikatoren uændret fra måneden forinden.

Derfor er der heller ikke grund til at ændre på vurderingen af Danmarks økonomiske situation lige foreløbigt. Opsvinget er relativt beskedent, men dog stærkt nok til at skabe nye job.

Sådan lyder konklusionen fra Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, i en kommentar til dagens tal, som Danmarks Statistik står bag.

- Alt i alt er det et omtrent uændret billede af situationen for de danske virksomheder. Det er i høj grad servicesektoren, der står for væksten, og sådan var det tilsyneladende også i december, siger Las Olsen i en skriftligt kommentar.

- Både industrien og byggeriet har det dog alt i alt bedre, end de meget negative tal signalerer. Men udviklingen er meget spredt inden for brancherne, hvor for eksempel nybyggeriet af ejendomme er på et meget lavt niveau, mens der er fuld fart på inden for anlæg, tilføjer han.

Ud over konjunkturindikatoren for industrien offentliggjorde Danmarks Statistik også konjunkturindikatorer for serviceerhvervene, detailhandlen og bygge og anlæg i december.

Indikatoren for serviceerhvervene lå uændret højt på plus ni, mens indikatoren for detailhandlen faldt til et plus på ni mod et plus på 11 i november.

Konjunkturindikatoren for byggeri og anlæg steg i december til et minus på syv fra et minus på otte.

- Humøret i sektoren er således stigende, men i et ganske afmålt tempo. Sammenligner man med december 2014 har udviklingen imidlertid været fra minus 15 til som sagt minus syv, hvorfor der har været en signifikant tendens igennem 2015, påpeger boligøkonom Mikkel Høegh fra BRFkredit i en skriftligt kommentar.

Han understreger, at der i øjeblikket er et investeringsunderskud i Danmark, og at det er afgørende for opsvinget, at der kommer fart på.

Den udmelding bakker cheføkonom Las Olsen op om.

- Der er pæn vækst i privatforbruget, men investeringerne er fortsat en manglende ingrediens i opsvinget. Der er en af de ting, vi regner med, vil trække væksten lidt højere op i år, fordi der efter flere års fremgang i produktionen må være et behov for at udvide og forny kapaciteten mange steder, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at hvis virksomhederne ikke tror på fremtiden, så investerer de heller ikke, selv om renten er nok så lav. Med de fortsat svage tal for industriens tal på konjunkturerne må vi erkende, at investeringerne kan blive en skuffelse i 2016.