Business

Chefstrateg: Otte ting du skal holde øje med i 2016

Der resterer kun en enkelt handelsdag af 2015, og snart starter et nyt år, hvor man som investor på aktiemarkedet har en lang række store begivenheder at se frem mod.

Chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank kommer her med sine bud på, hvilke otte ting man skal være særligt opmærksom på i det kommende år.

1. Præsidentvalg i USA i november næste år, hvor der skal findes en afløser for demokraten Barack Obama, der snart har siddet to valgperioder.

- Investorerne vil holde nøje øje med udskilningsløbet blandt kandidaterne og naturligvis udfaldet af selve præsidentvalget, da det kan have betydning for snart sagt alle sektorer. Senest har det været i søgelyset, at Hillary Clinton vil slå hårdt ned på medicinalindustriens høje priser, siger Frank Øland.

2. Olieprisen har været faldende i 2015, og særligt i slutningen af året har den været for nedadgående. Det sorte guld vil også være fokuspunkt i 2016, hvor særligt oliesektoren kan komme under yderligere pres, hvis prisen kører yderligere ned.

- Det vil kunne føre til masser af konkurser i oliesektoren og voksende gældsproblemer i de olieeksporterende lande. Det vil også betyde, at de rige olielande får færre midler, der skal investeres. En lav oliepris kan derfor presse aktivpriserne generelt, mens vinderen vil være forbrugsgoder, siger Frank Øland.

I tv-indslaget herunder kan du se, hvordan en lav oliepris påvirker et typisk privatøkonomi. Artiklen fortsætter under indslaget.

3. England skal næste år stemme om sit EU-medlemskab, hvilket muligvis kan finde sted i september. Det vil have stor bevågenhed blandt investorerne, der normalt ikke er fan af uvished.

- De finansielle markedet kan ikke lide usikkerhed – og afstemningen kommer til at byde på masser af usikkerhed: Usikkerhed om udfaldet og usikkerhed om hvad et farvel kommer til at betyde.

- Det kan især lægge pres på det engelske pund og måske den engelske finanssektor, men kan også skabe en mere generel usikkerhed om EU, og om hvorvidt bevægelsen mod mere integration i Europa nu gradvist reverseres.

4. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hævede renten midt i december, og der kommer formentlig flere renteforhøjelser i løbet af 2016. Som investor skal man været særligt opmærksom på hastigheden af de kommende forhøjelser.

- Hvis Fed hæver renten hurtigere, end investorerne regner med, så vil det sende obligationsrenterne opad, amerikanske aktier ned og styrke dollaren. Det kan også give øget pres på nye markeder. Europæiske eksportaktier kan til gengæld stige på grund af forbedret konkurrenceevne, siger Frank Øland.

5. Den lave inflation i eurozonen har længe været et tema, og Den Europæiske Centralbank har så sent som i december sat yderligere fart på sit stimulusprogram med henblik på at løfte inflationen.

- Hvis inflationen pludselig stiger hurtigt, så vil der komme fokus på, at den lempelige pengepolitik ikke varer evigt. Det vil sende de europæiske renter opad, presse aktiekurserne og styrke euroen, siger Frank Øland.

6. Geopolitik vil som altid være et fokuspunkt, og der er mange usikkerheder på flere fronter. Frank Øland fremhæver blandt andet, at udviklingen i Mellemøsten kan skabe bølgegang på de finansielle markeder.

- En forværring af den geopolitiske situation i Mellemøsten kan sende olieprisen kraftigt opad. I en situation med øget usikkerhed, ser vi, at investorerne søger i sikker havn, så obligationsrenterne falder, dollaren styrkes, og aktiekurserne bevæger sig sydover, siger Danske Banks chefstrateg.

7. Den kinesiske yuan er flere gange blevet svækket i 2015, og den kinesiske valuta er desuden blevet optaget som reservevaluta i Den Internationale Valutafond, IMF, i slutningen af året. Valutaen kan blive svækket igen i 2016, og det vil være godt for konkurrenceevnen i Kina, men mindre positivt for de øvrige lande.

- I resten af verden vil aktiemarkederne tage mindre positivt imod yuansvækkelse, der kan skade andre nye markeder og presse råvarepriserne nedad. Den største risiko er, at investorerne pludselig forventer en kraftig svækkelse af yuan, hvilket sandsynligvis vil sende risikopræmierne i vejret og aktiemarkederne kraftigt nedad, siger Frank Øland.

8. Generelle forandringer i verden. Frank Øland peger på, at der kan ske strukturelle ændringer, hvilket kan påvirke ens investeringer. Det kunne for eksempel være elbiler, som i højere grad truer benzinbiler, eller solceller og batteriers udkonkurrering af olie.

- Listen over brancher, der risikerer at blive "disruptet", er lang. Som investor kan man starte med at undgå de selskaber, der sover i timen og bliver kørt over.

- Det kan være sværere at købe ind i de nyskabende virksomheder, der overtager markedet. Mange af dem, som for eksempel Uber og Airbnb, er nemlig ikke børsnoteret. En mulighed er at købe ind i de fonde, der satser på at finde morgendagens vindere, siger Frank Øland.

I tv-indslaget herunder giver Nordnets investeringsøkonom Per Hansen sit bud på tre aktier, du kan score kassen på i 2016.