Business

Nummer et i verden: Danmark er det mest lige samfund

Danmark er det land i verden, hvor forskellen mellem rig og fattig er mindst.

Det er konklusionen på den seneste optælling fra den internationale økonomiske organisation, OECD, skriver Business.dk.

Danmark har tidligere ligget i top, men har i mange år ligget under lande som Norge, Island og Slovenien. Men med en mindre ulighed fra 2011 til 2013, hvorfra de seneste tal stammer, indtager Danmark altså endnu engang en klar førsteplads.

Det står i kontrast til de fleste andre vestlige lande på listen, der i mange tilfælde har oplevet en udvikling hen imod større økonomisk ulighed.

Danmark ligger nu på 24,9 målt med den såkaldte gini-koefficient, og ligger dermed noget lavere end vores nabolande Norge og Sverige, der har henholdsvis 25,3 og 27,4.

Lav andel af fattige i Danmark

Ifølge Business.dk ligger Danmark også lavt på OECD’s liste over andelen af fattige borgere. Tallet er således 4,7 procent og ligger således langt under OECD-gennemsnittet på 9,5 procent.

OECD definerer en fattig, som én, der har en indkomst, der er mindre en halvdelen af landets gennemsnitlige indkomst.

Herunder ses OECD's fulde liste: