Business

Overraskende høj vækst sender 19.600 danskere i job

Den danske vækst lød på 0,4 procent i fjerde kvartal, og det er markant mere end ventet. I hele 2014 blev 20.000 flere danskere sendt i arbejde.

Det danske bruttonationalprodukt steg 0,4 procent i fjerde kvartal, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er markant mere end de 0,1 procent, analytikerne havde ventet. Det er sjette kvartal i træk med positive tal for væksten, hvilket er første gang i 10 år. De gode væksttal for kvartalet sendte 5.000 flere danskere i job i løbet af kvartalet.

I hele 2014 steg bruttonationalproduktet med 1 procent, og 19.600 flere danskere kom i job i løbet af året.

- Stigningen i beskæftigelsen viser, at vi har retning mod et nyt jobopsving i dansk økonomi. Vi forventer en beskæftigelsesfremgang på cirka 35.000 personer i år. Dermed er fundamentet også lagt for en positiv økonomisk spiral, hvor stigningen i beskæftigelse vil løfte efterspørgslen og dermed virksomhedernes behov for at ansætte yderligere medarbejdere. Vi forventer således også, at dansk økonomi har retning mod et nyt økonomisk opsving i år med en BNP-vækst på ca. 1,5 procent, siger chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Frederik I. Pedersen

Sjette kvartal i træk med fremgang

Det er blandt andet danskernes øgede forbrug og eksporten til udlandet, der har bidraget til den stigende vækst herhjemme. Det offentlige forbrug var til gengæld uændret, og har dermed ikke bidraget til væksten.

- At der var fremgang i økonomien for sjette kvartal i træk er endnu et tegn på at dansk økonomi er ved at lægge krisen bag sig. Med den positive udvikling på arbejdsmarkedet, et boligmarked der er i klar bedring, en stigende realløn, de rekordlave renter i dansk økonomi og de positive afledte effekter fra den lave oliepris samt den svækkede euro, er der lagt i kakkelovnen til mere vækst, når vi kigger frem, siger Frederik I. Pedersen, der mener, det er tegn på, at endnu mere fremgang er på vej.

- Uden ny international uro er det alene et spørgsmål om, hvor hurtigt vi vil se disse stimulanser slå igennem. En ting står helt klart: Det er ikke mangel på penge, der står i vejen for et opsving i dansk økonomi.

Højere forventninger til 2015

Hos Handelsbanken skruer man nu op for forventningerne til økonomien i år.

- Summen af det hele er som nævnt, at dansk økonomi afsluttede året på et stærkt ben. Det betyder også at afsættet ind i 2015 er stærkere end vi havde regnet med, og det betyder at vi formentlig skal justere vores vækstskøn for 2015 i vejret, siger cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen.

Herunder kan du høre, hvad landets finansminister Bjarne Corydon siger til de nye tal for dansk økonomi:

Væksten i Danmark

Væksten i Danmark bliver også omtalt som bruttonationalproduktet som igen bliver forkortet til BNP.

BNP steg på 0,4 procent i fjerde kvartal 2014, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser foreløbige beregninger fra Danmarks Statistik.

Husholdningernes forbrug, eksporten og de faste bruttoinvesteringer bidrog positivt til væksten, mens det offentlige forbrug var uændret.

BNP steg med 1 procent i hele 2014.

De største positive bidrag til væksten i 2014 var fra industrien og servicebrancher primært rettet mod erhverv. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til plus/minus 0,5 procentpoint.