Business

Fladskærme og nye møbler: Her bruger vi flere penge

Danskerne bruger flere og flere penge. Særligt er vi begyndt at købe de større og dyrere ting, lyder det fra en ekspert.

Danskerne lukkede pungen op i det sidste kvartal og er begyndt at bruge flere penge. Det viser nationalregnskabet fra Danmarks Statistik.

Tallene fra fjerde kvartal i 2014 viser fremgang i privatforbruget, og det er vigtigt for den samlede danske økonomi.

- Det er en ganske pæn vækst i BNP uden at være vildt prangende. Det er dog over normalen, og der er kommet mere gang i den indenlandske økonomi. Privatforbruget trækker ikke længere væksten i det samlede BNP ned. Sammenlignet med samme periode i 2013 er forbruget faktisk hele 1,3 procent højere, siger Las Olsen.

Her bruger vi flere penge

Dagens tal tyder på, at de danske husstande er ved at være ovenpå efter finanskrisen, vurderer Las Olsen.

- Vi bruger ikke længere mere, end vi tjener. Vi har efterhånden sparet op så tilpas længe, at vi nu kan forbruge uden at skulle låne til det.

- Vi er generelt gået i gang med at bruge penge på de større ting, som vi tidligere har holdt igen med på grund af usikkerhed. Det er ting som biler, møbler, elektronik og sådan - dyre ting, siger Las Olsen, der er privatøkonom i Danske Bank, til tv2.dk.

Forklaringen er helt enkelt, at danskerne generelt har fået et større overskud i økonomien, lyder det.

Lave renter og højere løn

Forklaringen er helt enkelt, at danskerne generelt har fået et større overskud i økonomien, lyder det.

- Det er en kombination af en pæn reel indkomststigning, lavere renter og en større beskæftigelse. Vi tjener mere, men priserne er ikke steget, og derfor har vi flere penge mellem hænderne. Her skal man også huske, at den sidste måneds tids rentesænkninger ikke påvirker de tal, vi ser for fjerde kvartal af 2014, siger Las Olsen.

De nye tal er på langt de fleste fronter gode nyheder for dansk økonomi. Ifølge Las Olsen vil de positive takter formentlig fortsætte.

- Vi vil se en moderat vækst i forbruget. Der hænger stadig en stor gæld over mange danskere, så derfor skal vi ikke forvente en voldsom stigning i privatforbruget. Det kan gå hurtigere, end vi lige nu forventer, men det mest sandsynlige er, at det går stille og rolig i den rigtige retning, siger Las Olsen.

Det siger BNP om den danske økonomi

Hver tredje måned holder regering og økonomer vejret, når BNP-tal kommer. Tallet siger noget om dansk økonomi.

Danmarks Statistik har opgjort Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) for 2014 og er nået frem til, at det voksede med 1,0 procent i forhold til 2013.

Et lands samlede økonomi måles i bruttonationalproduktet. Det er et tal, der viser, hvordan væksten har det.

FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

BNP er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land - eller den samlede værdi af landets produktion i løbet af et år, fratrukket udgiften til råvarer og hjælpestoffer.

BNP er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

Det danske BNP-tal viser derfor, om Danmarks økonomi vokser eller skrumper. Efter at have haft negativ vækst i 2012 og 2013 ser dansk økonomi altså ud til at være på rette sport igen.

Kilder: Danmarks Statistik med flere.