Business

Nationalbanken slår fast: Vi har masser af penge

Nationalbanken har ikke behov for at udstede nye statsobligationer lige foreløbig. Sådan lyder budskabet i publikationen "Statens låntagning og gæld", der beskriver den danske stats finansieringsbehov i det kommende år.

Det skønnes at være på 135 mia. kr., men selv om det lyder af mange penge, så har Danmark de senere år solgt så rigeligt med obligationer, at Nationalbanken ikke ser noget presserende behov for at hente flere penge på finansmarkederne i det kommende år.

- Indeståendet på statens konto er mere end tilstrækkeligt til at dække finansieringsbehovet frem til udgangen af 2015, fastslår Nationalbanken.

I slutningen af januar stoppede den danske stat med at udstede nye statsobligationer for at hindre, at kronen blev alt for stærk.

- Hensigten med at indstille udstedelsen af statsobligationer var at reducere de længere rentespænd for at begrænse valutaindstrømningen, skriver Nationalbanken.

Indtil da havde banken fulgt en strategi om gradvist at aftrappe de senere års oversalg af obligationer, men hvad strategien skal være fremover, løfter Nationalbanken ikke sløret for endnu.

- Der udmeldes en ny strategi for salget af statsobligationer, når det besluttes at genoptage udstedelserne, lyder det fra Havnegade.

Statsgæld er blevet lavere

Ved udgangen af 2014 udgjorde statsgælden 458 mia. kr., hvilket er lavere end året før. Niveauet svarer til 24 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) eller cirka 81.000 kr. per indbygger.

Det er ifølge Nationalbanken lavt i international sammenligning og medvirker til, at Danmark har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer.

Stort bud efter danske obligationer

Renteudgifterne på statsgælden var 16 mia. kr., svarende til 0,8 pct. af BNP i 2014. Det er et fald i forhold til 2013, hvilket både skyldtes gældsreduktionen og lavere refinansieringsomkostninger. Faldende statsrenter for især de længere løbetider betød, at udstedelserne i 2014 skete til en historisk lav gennemsnitlig rente på 1,1 pct., oplyser Nationalbanken.

Efterspørgslen efter danske statspapirer var fortsat solid i 2014. Staten udstedte indenlandske obligationer for 103 mia. kr., og på auktionerne var der samlet bud for mere end det dobbelte af den solgte mængde. Hovedparten af udstedelserne skete i de længere løbetidssegmenter, især i det tiårige nominelle løbetidssegment, hvilket bidrog til en gennemsnitlig løbetid for obligationsudstedelserne på godt ni år.

Den danske krone har været under et opadgående pres siden midten af januar, fordi spekulanter fra udlandet satser på, at kronen vil stige i værdi. I indslaget herunder kan du møde en af spekulanterne: