Business

Sådan forsvarer Nationalbanken kronen mod spekulanter

Nationalbanken slås i disse uger for at forsvare kronen, der er under angreb fra internationale valutaspekulanter.  

Strømningen mod den danske krone sker i kølvandet på Schweiz’ beslutning om at fjerne loftet over schweizerfrancen, som indtil i midten af januar var bundet op omkring euroen.

Drømmescenariet for valutaspekulanter er at lægge så meget pres på kronen, at Nationalbanken bliver tvunget til at gøre op med fastkurspolitikken, som har været det bærende element i pengepolitikken siden starten af 80’erne.

Sker det, vil Danmarks konkurrenceevne blive svækket, da det vil blive dyrere at eksportere varer og ydelser.

Jan Størup Nielsen er senioranalytiker i Nordea. Han forklarer her om de fire værktøjer, som Lars Rohde, direktør i Nationalbanken, har taget i brug for at lægge en dæmper på interessen fra internationale investorer.

1) Intervention: Nationalbanken lader seddelpressen rulle

- Intervention er det klassiske instrument, som Nationalbanken har taget i brug. Kort fortalt trykker man nogle flere danske kroner, for derefter at sælge dem i markedet og derigennem svække kursen. Omkostningen ved metoden er, at Nationalbanken øger valutareserven, siger Jan Størup Nielsen.   

2) Rentenedsættelser

Nationalbanken har sænket indskudsbevisrenten fire gange i løbet af de sidste tre uger, så den i dag lyder på -0,75 pct. Dermed bliver Danmark et mindre attraktivt land at investere sine penge i.

- Der er ingen nedre grænse for, hvor meget Lars Rohde kan sænke renten. Så længe, der er pres på kronen, kan de blive ved med at sætte renten ned og dermed gøre det mindre og mindre attraktivt for udenlandske investorer at være i danske kroner, forklarer Jan Størup Nielsen.  

3) Stop for udstedelse af nye danske statsobligationer

Sammen med Finansministeriet besluttede Nationalbanken for præcis en uge siden at stoppe for salget af nye statsobligationer. Dermed er det kun de såkaldte skatkammerbeviser med en løbetid på et år, der stadig udbydes til markedet.  

- Grunden til, de stoppede for udstedelsen af nye statsobligationer, er, at man gerne vil have presset de danske renter ned så meget som muligt. Når man stopper for salget af værdipapirer, mindsker man udbuddet, og dermed gør man det mindre attraktivt for udenlandske investorer at søge mod Danmark, siger Jan Størup Nielsen.   

4) Verbal Intervention: Nationalbankdirektøren går i medierne

Efter flere ugers tavshed tog Lars Rohde i går bladet fra munden og forsvarede fastkurspolitikken i TV 2 News. I morges blev han ligeledes interviewet af det amerikanske medie CNBC.

- Lars Rohde kan tage noget af presset fra kronen ved at sige, at Nationalbanken forsvarer fastkurspolitikken, og at der ikke er grund til bekymring. Det kan få nogle internationale investorer til at trække følehornene til sig, ligesom det kan være et signal til bekymrede danskere om, at skal bevare roen, lyder det fra Jan Størup Nielsen.