Business

Finansrådet vil hjælpe lejere

Det sker igen og igen. At landets almene boligselskaber må kontakte store hæderkronede pengeinstitutter for at få dem til at slippe grebet i økonomisk trængte lejere, der er så pressede, at de ikke kan betale huslejen.

Alligevel fastholder flere banker opkrævningen af lån og kreditter - selvom det er i strid med reglerne om god bankskik, der forbyder pengeinstitutterne at modregne deres lån i sociale ydelser, hvis det betyder, at borgerne ikke kan opretholde en beskeden levefod.

Det duer ikke, lyder meldingen fra bankernes egen brancheorganisation Finansrådet, der tager kritikken "meget alvorligt" og nu har indskærpet reglerne over for medlemmerne, skriver Politiken.

Finansrådet har samtidig taget kontakt til landets største boligselskab KAB og Den Sociale Retshjælp for at få afdækket omfanget af tvivlsomme låneopkrævninger og "finde løsninger, der kan være med til at forebygge, at borgere havner i økonomiske problemer", skriver Politiken.