Business

Mægler: Flere sorte penge på vej i andelsmarkedet

Flere penge under bordet, når folk køber og sælger andelsboliger. Det bliver konsekvensen af, at det nye system for offentlige ejendomsvurderinger er blevet udskudt til 2017, mener ejendomsmæglerkæden Home.

Flere sorte penge under bordet ved handel med andelsboliger. Det kan blive konsekvensen af, at de offentlige ejendomsvurderinger er udskudt til 2017, mener man hos mæglerkæden Home.

- Vi hører fra købere i markedet, at der igen bliver krævet og betalt penge under bordet ud over andelsprisen. En udskudt vurdering og stigende priser i København lige nu øger desværre nok den sorte trafik af penge, siger relationschef i Home Mads Ellegaard.

Mens ejerboligerne i hovedstaden er buldret afsted med stigende salgspriser til følge, er sælgerne af andelsboliger begrænset af, at de højest kan tage den såkaldtemaksimalpris, når de sælger deres andelsbolig.

- Andelshaverne i hovedstadsområdet befinder sig i et limbo, hvor den pris, de kan få for deres andel er begrænset af et prisloft baseret på ejendomsvurderingen fra 2012 - selv om deres andel ofte reelt er mere værd. Og nu ser det ud til, de må vente endnu længere på en ny vurdering," siger relationschef hos Home Mads Ellegaard.

Fakta om maksimalprisen:

Maksimalprisen er en regnskabsteknisk konstruktion. Loven fastsætter en maksimal pris for, hvor meget en given andel i en given andelsboligforening må sælges til.

Maksimalprisen er udelukkende et loft for, hvad en andelsbolig maksimalt må sælges til ifølge loven. Der er intet til hinder for, at prisen på andelen fastsættes under maksimalprisen.

Maksimalprisen fastsættes som værdien af andelen i foreningens (netto)formue tillagt værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden samt eventuelt værdien af særligt tilpasset inventar.

Tre prisfastsættelses-metoder:

Anskaffelsespris

Valuarvurdering (ejendommens kontante handelsværdi som udlejningsejendom)

Den senest ansatte offentlige ejendomsværdi.

Det er op til den enkelte forening at beslutte, hvilken metode den vil anvende.

Maksimalprisen skal fastsættes ud fra en af tre ovenstående metoder, og den nye andelsværdi skal godkendes på generalforsamlingen, der typisk finder sted i foråret.

Kilde: home

Maksimalpris på andelsboliger

Når andelsejerne ikke kan få lov at sælge til markedsprisen skyldes det, at det er den såkaldtemaksimalpris, der afgør, hvor meget en ejer af en andelsbolig må sælge boligen for.

- Mange andele handles i dag til maksimalprisen, som vi også oplevede det før finanskrisen, men i forhold til priserne på ejerlejlighedsmarkedet, der udelukkende styres af udbud og efterspørgsel, så skal der typisk en ny, højere ejendomsvurdering eller en valuarvurdering til, før andelens maksimalpris kan hæves, siger Mads Ellegaard.

Han mener derfor, at der kan gøres gode handler på markedet for andelsboliger lige nu.

- Det er selvfølgelig ikke til at sige, hvor de nye offentlige vurderinger lander, men det, vi ser lige nu, kan meget vel være en tidslomme, hvor andelshavere, der vil afhænde deres andel ikke får det for deres andel, som markedet egentlig beretter til, fordi de er afhængige af en ny aktuel offentlig vurdering, som er forsinket, siger Mads Ellegaard.