Business

Nye SU-regler: Nu er det slut med fjumreår

Det er slut med mere end to såkaldte fjumreår efter gymnasiet, hvis du ikke vil miste SU-klip i løbet af din studietid. En række af Folketingets opstamning af SU-reglerne træder i kraft tirsdag.

Reglerne for at modtage SU bliver strammet gevaldigt, og de første stramninger rammer landets studerende fra tirsdag.

Den første stramning rammer især de populære fjumreår, hvor unge mennesker tager en pause i deres uddannelsesforløb. Pauserne bruger de unge ofte på rejser eller på at tjene penge.

Det er i dag normal praksis at studerende kan få SU til den tid, uddannelsen er normeret til + 12 måneder uanset, hvornår de starter på deres studie.

Fremover vil unge, der søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter, at de har afsluttet deres adgangsgivende uddannelse - som hidtil - kunne få støtte til den normerede studietid plus 12 SU-klip.

Går de i gang senere end to år efter, mister de retten til de ekstra 12 måneders SU udover den normerede studietid.

Denne regel træder i kraft for de studerende, der starter første gang på en videregående uddannelse den 1. juli 2014, eller senere. Som en overgangsordning vil studerende med en adgangsgivende uddannelse fra 2011 kunne søge optagelse i 2014, meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Og der er flere stramninger på vej, som træder i kraft i løbet af de kommende år. I det øverste link i linkboksen, kan du læse meget mere om stramningerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.