Business

Færre er på offentlig forsørgelse

Antallet af offentligt forsørgede i den erhvervsaktive alder er nu på 812.200 personer: Et fald på 21.100.

812.200 danskere i den erhvervsaktive alder blev forsørget af staten i 2013.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det er dog 21.100 færre end året før og svarer til at fald på tre procent i forhold til 2012.

Det er især i udkantsområderne, at danskere i den erhvervsaktive alder er på offentlig forsørgelse.

Der er dobbelt så mange som i de rige kommuner nord for København.

I de store ø-kommuner som Lolland, Langeland, Bornholm, Samsø og Guldborgsund var flere end tre ud af 10 i den erhvervsaktive alder offentligt forsørgede, svarende til omkring 30 procent, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

I den modsatte ende af skalaen ligger kommunerne nord for København.

Eksempelvis var der i Rudersdal, Gentofte, Allerød og Hørsholm samt Lyngby-Taarbæk kun i gennemsnit 12-14 procent på offentlig forsørgelse.

Offentlig forsørgelse dækker over mange ordninger som dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og fleksydelse.

Årsagen til faldet i antallet af danskere på overførselsindkomst er blandet andet 6400 færre på efterløn, 5100 færre på sygedagpenge, 4800 færre førtidspensionister, når der omregnes til fuld tid.

Bruttoledigheden, der i årene fra 2010 til 2012 var stort set uændret, er faldet til 153.000 i 2013 - det er 8400 færre end året før og svarer til en ledighedsprocent på 5,8.

Det gælder dog ikke for gruppen af 25-29-årige, hvor 9,7 procent stod uden arbejde og dermed tegner sig for den højeste ledighed. For de 16-24-årige og de 60-64-årige er den fortsat lavest med kun 4,5 procent.