Business

Overvågning eller vidensdeling: Derfor er åbne kontorer populære

På trods af, at undersøgelser gang på gang dømmer de åbne kontorlandskaber ude, er de stadig populære. Og det er ikke kun på grund af vidensdeling og kontakt med kollegerne, mener forsker.

Medarbejdere, der arbejder i åbne kontorlandskaber, dømmer gang på gang indretningen ude. Der er for meget larm og uro, hver tredje medarbejder laver fejl, når der er for meget larm, og op mod hver fjerde medarbejder må arbejde over for at få noget fred.

En ny undersøgelse lavet af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 viser, at 60 procent af alle medarbejdere i åbne kontorlandskaber oplever svækket koncentration. Omkring hver tredje laver fejl i deres arbejde, fordi de ikke kan koncentrere sig.

Hver fjerde adspurgte i undersøgelsen mener, at støjen på de åbne kontorer er så generende, at de må arbejde over for at få ro.

Alligevel er der mange virksomheder, der benytter sig af de moderne kontorformer, med det argument, at det er en god måde at dele viden og kommunikere med kollegerne på.

Bedre overvågning og sparede kvadratmeter

Men det er ikke nødvendigvis den eneste årsag, mener professor Helge Hvid fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet.

- Det giver stadig en bedre overvågning. Man kan ikke så godt sidde og ordne sine negle, hvis man sidder sammen med sine kolleger og arbejdsgiver, siger Helge Hvid.

De sammenlagte storkontorer blev populære første gang lige efter anden verdenskrig, hvor kvinderne ofte sad i store kontorer og skrev på skrivemaskiner. Dengang var argumentet for de store kontorer, at det sparede kvadratmeter, og at det var nemmere for chefen at overvåge medarbejderne.

Og det argument er stadig gældende, mener Helge Hvid. Det er bare pakket pænere ind i dag.

- Midt i 90'erne blev storrumskontorerne populære igen. Argumentet er nu bare vidensdeling, men det giver stadig chefen en bedre mulighed for at overvåge, og det sparer stadig kvadratmeter, siger han.

Imponerende glaskontorer

Ifølge professoren er der også en modemæssig og arkitektonisk årsag til, at mange virksomheder vælger at bryde vægge ned og lave åbne kontorlandskaber.

- Det blev rigtig moderne på et tidspunkt. Sådan nogle store kontorer kan jo blive rigtig flotte og imponerende med store glasfacader og lignende, siger Helge Hvid.

Han mener dog også, at de store kontorer kan give rigtig god mening. Især hvis man arbejder i en virksomhed, hvor man skal kunne tale sammen på tværs af afdelinger.

- Hvis man sidder i en arbejds- eller projektgruppe, skal lave IT-systemer eller lignende, kan det være hensigtsmæssigt, men det bliver en kilde til forstyrrelse, hvis man skal sidde og lave individuel sagsbehandling, mener han.

Han mener især, problemet med kontorerne er, at virksomhederne ikke får kommunikeret ud til deres medarbejdere, hvorfor de skal sidde i de store kontorer.