Business

Udkantsdanmark: Disse kommuner flygter danskerne fra

Danskerne flytter i overraskende stor stil fra udkantskommunerne og ind til byerne, og det kan få store økonomiske problemer for Danmark som helhed, men så sandelig også for yderområderne.

De seneste fire år har der været en historisk stor befolkningsbevægelse fra landdistrikterne mod byerne i Danmark, og det har ført til, at op imod 63 af Danmarks 98 kommuner har oplevet et befolkningsfald. Kun 15 kommuner uden for hovedstaden har fremgang i tilflytningen, og alle er større byer eller omkringliggende områder.

Det viser en analyse, som Jyske Bank har gennemført, og det er formodentligt den økonomiske krise, der er skyld i den store befolkningsflugt.

- Den økonomiske krise har sendt flere unge mod uddannelserne i de større byer frem for arbejde i landområderne, og samtidig har det generelt været svært for alle at finde arbejde i udkanterne af Danmark, forklarer Niels Rønholt, Seniorøkonom hos Jyske Bank.

Analysen viser, at det i stor stil er de unge fra 18-24, der søger mod byen, men hvor de unge før i tiden ofte valgte at flytte tilbage til de ydre områder efter endt uddannelse, så vælger dem mellem 25-39 at blive i byerne.

Stor økonomisk uligevægt

At folk flytter fra landområderne i Danmark er ikke ukendt, men omfanget af fraflytningen er overraskende for Niels Rønholt, der påpeger, at danskerne flytter fra et område, der svarer til 83 procent af Danmarks areal ind mod byerne. Og kan meget vel blive et stort problem i fremtiden, for udviklingen ser ikke ud til at vende foreløbig.

- Det kan meget vel tænkes, at resten af 2010'erne bliver et årti, hvor de geografiske forskellige, hvad angår den økonomiske udvikling, vil blive endnu større, forklarer Niels Rønholt.

Helt basalt gælder det jo, at den økonomiske aktivitet i et område er fuldstændig afhængig af, hvor mange hænder, der er i arbejdsstyrken. Så når folk strømmer til et område, løfter det vækstpotentialet her, mens det modsatte er tilfældet i det område, hvor folk flytter fra.

- Og fortsætter tendensen, så vil den økonomiske udvikling i Udkantsdanmark blive svækket i de mennesketommeområder. Boligmarkederne vil få det svært, de erhvervsdrivende vil få det svært, og generelt vil der komme en meget uheldig skævvridning i Danmark siger Niels Rønholt.