Søren Gade: Regeringens plan kan sikre 25.000 arbejdspladser

Vækstpotentialet i fødevareerhvervet får et skub i den rigtige retning med regeringens buket af 34 initiativer, der i dag blev præsenteret, lyder det fra Landbrug og Fødevarer.

Særligt er man i organisationen begejstret for to af punkterne i regeringens plan: Den lettere adgang til miljøgodkendelser for virksomhederne og en lettere adgang for landmændene til finansiering.

- I fødevareerhvervet kan vi sikre 25.000 arbejdspladser. Det kræver først og fremmest at vi kan producere noget mere, og derfor er regeringens vækstplan og initiativerne på blandt andet miljøområdet, noget af det politiske benarbejde, der skal til, for at vi kan realisere vækstpotentialet, siger Landbrug & Fødevarers adm. direktør, Søren Gade.

Nødvendigt med finansiering

Mange landmænd vil gerne udvide og modernisere, men har svært ved at finde den nødvendige finansiering. Hvis planen kan gøre det lettere, kan der potentielt produceres flere råvarer, lyder det.

- Mange steder er det nødvendigt at udvide bedrifterne, eller få nye ejere ind, hvis der skal produceres mere. Her er finansiering fra tid til anden en udfordring, som der desværre ikke findes et quick-fix på. Planen løser ikke problemet i sig selv, men det glæder mig, at der bliver taget initiativer, og at der tænkes nyt på, hvordan vi kan løse finansieringsudfordringerne, siger Søren Gade.

Ikke alt er dog fryd og gammen. Hos mange landmænd er finansiering nemlig ikke det eneste, der bremser udvidelser og mere produktion.

Vækst i landbruget vil sprede sig

- Vi kan producere flere grise, mere mælk og større mængder korn, hvis vi får muligheden. En moderne miljøregulering bør derfor også omfatte landbruget, for det er her råvaregrundlaget skabes. Hvis landmændene kan producere mere, så vil det efterfølgende give mere arbejde på mejeriet og på slagteriet, så det er den helt afgørende ændring, vi har brug for, siger Søren Gade.

Landbrug & Fødevarer havde desuden gerne set en moderniseret og billigere kødkontrol på slagterierne, og at regeringen havde ændret på reglerne og praksis.

Eksportcertifikater ville dermed blive bĂĄde lettere og billigere at hĂĄndtere for virksomhederne, skriver organisationen i en meddelelse.