Dansk brød er dyrt trods rekordhøst

Den globale kornhøst ventes i år at blive rekordstor. Fra hele verden strømmer det ind med gunstige meldinger om flot høstvejr og fine udbytter.

Udsigten til rekordhøst har allerede medført betydelige prisfald på råvarebørserne, men det har ikke påvirket de danske forbrugerpriser på brød. Priserne er stabile og højere end nogensinde tidligere. Dermed er historien ved at gentage sig, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

"I forbindelse med tidligere prisudsving på korn har vi set en påfaldende tendens: Når kornpriserne stiger, stiger brødpriserne næsten omgående og nogle gange endda mere, end prisstigningen på korn giver belæg for. Når kornpriserne efterfølgende falder, sænkes brødpriserne kun ganske svagt og med betydelig forsinkelse," forklarer seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Henning Otte Hansen har analyseret sammenhængen mellem råvarepriser og forbrugerpriser i en række EU-lande.

"Tendensen til hurtige prisstigninger og langsomme prisfald er generel, men den gælder i særlig udpræget grad, når man ser på prissætningen af brød i Danmark," oplyser Henning Otte Hansen.

Hans analyse omfatter to perioder med voldsomme prisstigninger på korn og efterfølgende prisfald. I begge perioder - 2007/08 samt 2010/11 - blev de danske forbrugere ramt for fuld kraft af prisstigningerne, men fik kun beskedent udbytte af de efterfølgende prisfald på råvarebørserne. De seneste ni måneder har historien gentaget sig. På råvarebørserne er kornprisen faldet 25 pct., mens de danske forbrugerpriser på brød er uændrede.