Indbrud: Denne type bolig går tyvene efter

Danmark har rigtig mange indbrud sammenlignet med resten af Europa, og bestemte boliger er mere udsatte end andre - især i sommerferien

Antallet af indbrud i private hjem er generelt faldet over de sidste 10 år i den vestlige verden, men ikke i nær samme grad i Danmark, hvor det først for nylig er begyndt at gå den rigtige vej.

I 2004 blev således ca. 2,7 procent af danske boliger udsat for indbrud mod et internationalt gennemsnit på 1,8 procent.

I 2009 toppede antallet herhjemme med 48.614 indbrud, og siden er det tal faldet til lidt over 43.000 i 2012, hvor der blev stjålet værdier for 769 mio. kroner fra private danske hjem.

- Det går den rigtige vej. Kurven er knækket, men vi har stadig markant flere indbrud end langt de fleste andre europæiske lande, fortæller konsulent Merete Djurhuus fra Det Kriminalpræventive Råd til tv2.dk.

Størst risiko i byer - mindst på landet

Generelt er risikoen for et indbrud størst, hvis man bor i en stor by eller en rig forstad til en stor by. I 2012 blev der således begået flest indbrud i:

 1. Vallensbæk: 14,7 (indbrud per 1.000 indbyggere)
 2. Faxe: 14,1
 3. Rudersdal: 13,5
 4. Gentofte: 13
 5. Fredensborg: 12,9

Omvendt er der færre indbrud i mindre provinsbyer og i landsbyer. Der er klart flere indbrud i villaer end i lejligheder.

- Der er dog også mange indbrud i de mindre rige kommuner, og det er heller ikke alle indbrudstyve, der er så organiserede og beregnende, at de kun går efter de store, flotte huse, understreger Merete Djurhuus.

Midt i arbejdstiden

Over halvdelen af alle indbrud sker i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 16.00.

De fleste indbrud sker om fredagen, og den 10. til den 27. i måneden er den mest travle periode.

Jul og nytår topper indbrudsstatistikkerne, men derefter følger sommeren, hvor mange er ude at rejse. I den forbindelse anbefaler eller Merete Djurhuus, at man benytter sig af nabohjælp, som ifølge forskningen kan være med til at reducere antallet af indbrud med op til 26 procent.

Indbrudstyvene går typisk efter boliger med disse kendetegn:

 • Ligger for sig selv eller i støjende omgivelserne
 • Tæt bevoksning omkring boligen
 • Ingen synlige nabohuse
 • Gode flugtmuligheder ad stier og veje
 • Tæt på offentlig transport og indkøbsgader
 • Døre eller vinduer på klem
 • Ingen hjemme
 • Tegn på luksus
 • Låse, døre og vinduer, der er nemme at bryde op

Der er også faktorer i byområdet der har indflydelse på risikoen for indbrud:

 • om trafikken er adskilt eller samlet
 • om stisystemer er egnede som flugtveje
 • om beplantning og hegn hindrer udsyn og giver blinde vinkler
 • om adgangsveje og f.eks. p-arealer er synlige fra boliger
 • om belysning er velfungerende
 • om området generelt er vedligeholdt og renholdt

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd