Business

Danmark fører i job og løn

Danmark er et af de lande i Europa, hvor lønsedlen har de største tal, og topper samtidig også listen over borgere i beskæftigelse.

Den logiske tankegang er nok, at jo lavere lønningerne er, jo flere kommer i job, men sådan er det tilsyneladende ikke for en gruppe af de europæiske lande. Danmark, Holland, Østrig, Tyskland og Finland er alle de lande, som har de højeste lønninger, og samtidig har flest i arbejde. Det skriver Fagbladet3F.

Tallene kommer fra et svar, beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen har givet til Folketinget, efter at Christian Juul har spurgt, hvordan sammenhængen mellem lønninger og beskæftigelse fordeler sig.

I den modsatte ende af skalaen finder man lande som Ungarn, Slovakiet, de baltiske lande og Malta.

Pas på med tolkning

Mette Frederiksen besvarer spørgsmålet fra Enhedslisten med, at der er en tendens til, at lande der har høje lønninger, også har relativt mange, der har et job.

Dog advarer hun om for megen tolkning i tallene, da der er for mange yderligere faktorer indblandet til, at man kan drage en konklusion ud fra sammenligningen mellem høje lønninger og høj beskæftigelse alene.

- Et højt lønniveau sammenlignet med andre lande kan for eksempel afspejle, at, der er i arbejde, har et højt kompetenceniveau og en høj produktivitet, skriver Mette Frederiksen i besvarelsen.