Færreste konkurser siden 2008

Antallet af konkurser i april faldt med godt 25 procent, og det er overraskende, fortæller seniorøkonom.

Et lidt varmere vejr var ikke den eneste positive ting, april kunne bringe. Danmarks Statistik har netop frigivet deres tal over, hvor mange konkurser der har været i Danmark i april, og antallet af konkurser har været overraskende faldende. I marts måned var der 471 konkurser i Danmark, og i april var antallet nede på 310, hvilket er et positivt fald på cirka 25 procent.

Det er en kærkommen overraskelse. Sådan kalder seniorøkonom fra Nykredit Tore Stramer de nye tal og mener, at det tyder på, at det er de de stærkere virksomheder, som står tilbage.

- Selv om dagens tal er en kærkommen overraskelse i en tid med ellers triste nøgletal, så vidner det lave antal konkurser om at det er de stærkeste virksomheder der nu står oprejst tilbage efter først finanskrisen og senere gældskrisens rasen, skriver Tore Stramer i en kommentar til tallene.

Det er således også værd, at holde fast i at selv om en konkurs selvsagt er en kedelig situation for den enkelt virksomhed, så er det ikke nødvendigvis et onde for landets økonomi samlet på sigt.

- Når konkurser af mindre produktive virksomheder sker, så frigiver det arbejdskraft og kapital som nye mere produktive virksomheder kan benytte sig af. Det øger på sigt produktionen og dermed den samlede velstand i økonomien. Det er et af de helt fundamentale forhold, der skaber en løbende effektivisering af produktionen i en markedsøkonomi - og dermed økonomiske vækst, skriver Tore Stramer og tilføjer:

- De seneste års store antal konkurser kan dermed også ses som et nødvendigt onde for at få løftet den svage produktivitet herhjemme.

Færre bliver berørt af konkurserne

Ud over en positiv udvikling i tallene for konkurser, så skriver Danmarks Statistik også, at der er færre, som bliver berørte af konkurserne.

I april var 940 beskæftigede i konkursramte virksomheder, hvilket 27 procent færre end i marts måned. Den konkursramte omsætning var 0,9 milliarder kroner imod 1,5 milliarder kroner i marts.

Tore Stramer fra Nykredit forventer heller ikke, at udviklingen vil vende, selv hvis en ny krise skulle ramme Danmark.

- Med tanke på at den økonomiske tilbagegang risikerer at bide sig fast, er der selvsagt en risiko for, at konkurserne igen begynder at stige. Det er dog ikke vores forventning, at en længerevarende recession står for døren. Og selv i det tilfælde, hvor en ny dyb recession ramte Danmark, ville potentialet for en ny stor konkursbølge være begrænset. Simpelthen fordi det er de mest modstandsdygtige virksomheder, der står tilbage efter finanskrisens rasen, skriver Tore Stramer.