Business

Millionbøde for prisaftale på is

Supermarkeder må ikke pålægges en mindstepris for en vare. Unilever får bøde for prisaftaler om Frisko-is.

Der må ikke være mindstepriser på is. Fødevarekoncernen Unilever Danmark har lige fået en bøde på 1,5 millioner kroner for at have aftalt, at Coop og Dansk Supermarked ikke måtte sælge visse Frisko-is til mindre end den aftalte pris.

For det er en overtrædelse af konkurrenceloven, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bøden kommer i kølvandet på en undersøgelse af ismarkedet i Danmark, der blev sat i gang af styrelsen i november sidste år.

Sagen handler om Frisko-is, der blev solgt videre enkeltvis til kunderne. Men isene var omfattet af en indtjeningsgaranti, som Unilever Danmark havde aftalt med Coop og Dansk Supermarked.

- Unilever har med sin adfærd hindret, at nogle forhandlere kunne konkurrere om kunderne med lavere ispriser. Det er gået ud over forbrugerne, siger Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

At bøden kommer over millionen skyldes Unilever Danmarks omsætning og det forhold, at lovovertrædelsen har stået på i mindst tre år.

Men at bøden ikke er større skyldes den formildende omstændighed, at ledelsen hos Unilever Danmark selv har henvendt sig til myndighederne og i øvrigt har samarbejdet, oplyser direktøren.

- Men når en virksomhed som Unilever Danmark aftaler mindstepriser, er det en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Effektiv konkurrence sikrer, at forbrugerne løbende får tilbudt bedre og billigere produkter, siger Agnete Gersing.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger også, at Unilever Danmark gennem flere år aktivt har tilskyndet medarbejderne til at følge konkurrencereglerne. Og det har som samarbejdet været en formildende omstændighed.