Business

11 pauser: Sådan forebygger du stress på arbejdet

Der skal ofte kun 5 minutter til for at friske hjernen op og få ny energi midt i arbejdsdagen - og så er de små pauser også stressforebyggende

Ifølge stressforeningen føler omkring 500.000 danskere sig udbrændte på jobbet, og omkring 400.000 har symptomer på alvorlig stress. En af de ting, som kan forebygge stress på jobbet, er små pauser i løbet af arbejdsdagen, fortæller Pia Køhler Ryom, som er ledende arbejdspsykolog på Arbejdsmedicinsk Klinik på Aalborg Universitetshospital til tv2.dk

- Den primære fordel ved at holde små pauser i løbet af arbejdsdagen er stress-forebyggelseseffekten samt ønsket om at kunne fokusere og holde koncentrationen over hele arbejdsdagen. Det, der imidlertid også skal nævnes, er dels det sociale, men også muligheden for at kunne dele en arbejdsdag op i "bidder" eller "delmål", så kan anstrengende perioder på arbejdet, nemmere udholdes, siger hun og fortæller videre, at det er vigtigt, at pauserne ikke er skemalagte.

- Det er vigtigt at sige, at der ikke skal være tale om skemasatte pauser, da dette så kan resultere i, at pausen bliver en stressudløser. Ligeledes kan det give megen frustration i forhold til perioder med travlhed.

Pauser kræver åbenhed

Småpauser kan virke provokerende på kolleger, som ikke selv holder dem. Pia Køhler Ryom fortæller, at det derfor er vigtigt at tænke over, at pauser er individuelle og situationsbestemt - og at man skal kunne tale om det, hvis det går ud over stemningen på arbejdspladsen.

- De korte 5 minutters pauser kræver selvdisciplin, men de kræver også et klima, hvor man ved irritation med mere har en omgangstone, der gør, at man kan tale om problemerne, siger hun.

Pia Køhler Ryom har oplistet 11 pauser, som er specielt gode til stressforebyggelse, men hun pointerer, at det ikke altid er nok at holde fem minutters pause, hvis stresssymptomerne fylder i hverdagen.

- Den primære fordel ved at holde små pauser i løbet af arbejdsdagen er stress-forebyggelseseffekten samt ønsket om at kunne fokusere og holde koncentrationen over hele arbejdsdagen.

Pia Køhler Ryom

- Du skal også undersøge, om du for tit oplever stresssymptomer. Så skal du måske ikke kun holde pauser men forsøge - sammen med dine kolleger - at gøre noget ved det, der stresser.

Her er Pia Køhler Ryoms forslag til 11 små pauser i hverdagen:

1. Rejs dig fra dit skrivebord og gå alt det du kan. Motion er godt også i ganske små doser.

2. Gå til kaffemaskinen eller kopimaskinen både for at få lidt motion, men også for at kunne veksle et par ord med en kollega. Det er godt for det sociale liv på arbejdspladsen - og husk I behøver ikke altid at have arbejdet at tale om som "undskyldning".

3. Hvis du er træt på dit arbejde, er det utroligt virkningsfyldt at løbe op og ned af trapper i 5 minutter.

4. At gå ud i frisk luft i 5 minutter giver adspredelse og forstyrrelse, der kan medføre nye vinkler på det, man arbejder med.

5. At danse i 5 minutter er godt mod træthed og sløvhed - måske skal det foregå for lukkede døre.

6. At høre musik i 5 minutter er også godt mod træthed og får fat i andre følelser end de vanlige.

7. At meditere i 5 minutter, det gør tavlen "blank".

8. At gøre pausegymnastik i 5 minutter giver energi og kræfter til hjerne og krop.

9. At tage en nøglesøvn i 5 minutter - sæt din mobiltelefon på alarm til 5 minutter efter og få alle fordelene ved powernapping.

10. At lave åndedrætsøvelser i 5 minutter er en god strategi til indre ro og balance - tag de dybe åndedræt og mærk roen brede sig i krop og sind.

11. At lave positiv psykologi i 5 minutter - tænk på alt det der går godt for dig på arbejdet og i dit liv lige nu - det vitaliserer.

Kilde: Stressforeningen.dk