Business

Kort: Så mange er forsørget af staten hvor du bor

Se på kortet, hvor der er flest ledige, efterlønnerne og andre på offentlig forsørgelse

DST har udarbejdet en statistik til tv2.dk over, hvor stor en andel af arbejdsstyrken i de enkelte danske kommuner, der er offentligt forsørget.

Statistikken dækker alle former for offentlig forsørgelse undtagen SU og fleksydelse.

For hele landet er der tale om 23,25 procent af de 16 til 64-årige, der er på offentlig forsørgelse, men det varierer meget fra kommune til kommune.

I Gentofte er det således blot 12,57 procent af de 16 til 64-årige, der er forsørget af staten, mens det er 36,42 procent på Lolland.

Færre folk støttes

Der er kommet færre danskere i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse det seneste år.

I fjerde kvartal af 2012 var det således 826.500 danskere i alderen 16-64 år, hvilket er 17.7000 færre end i fjerde kvartal 2011, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Det dækker over et 13 procents fald i folk i vejledning eller opkvalificering, et fald på 7 procent af danskere i støttet beskæftigelse, på 6 procent færre modtagere af barselsdagpenge og 7 procent færre modtagere af sygedagpenge.

Samtidig er der også kommet 9.77 færre efterlønnere siden 2011 og 35.600 færre siden 2008, så antallet nu er på 101.800 personer.

Offentligt forsørget?

Formålet med statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige er, at give et samlet overblik over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper.

Med udvidelsen af statistikken med modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge vil statistikken som udgangspunkt dække langt hovedparten af de offentlige forsørgelsesydelser til de erhvervsaktive aldersgrupper (16-64 år), og vil dermed for første gang give et samlet konsistent billede af omfanget af offentlig forsørgelse blandt 16-64-årige.

Modtagere af fleksydelse og SU er dog endnu ikke medtaget.

Kilde: Danmarks Statistik

Også antallet af førtidspensionister er faldet. De er blevet 3.000 færre siden fjerde kvartal 2011 og er nu 234.900.