Business

Familier får 500 kr mere hver måned

Lønstigningerne kan nu holde trit med priserne. Skatten falder, og flere afgifter er blevet skåret væk.

Prisstigninger og afgifter har ædt af danskernes lønninger, så de har haft færre penge at gøre godt med. Men nu er der en smule lys forude.

Faktisk kan en ganske almindelig dansk familie se frem til at få 500 kroner mere til rådighed om måneden i år end sidste år.

Det er første gang siden 2010, at lønstigningerne nu holde trit med priserne, viser en analyse fra Danske Bank. Skatten falder i stedet for at stige, og inflationen har fået et kraftigt nøk ned blandt andet på grund af den afskaffede fedtskat.

Stigende energipriser

De seneste to år har inflationen været betydeligt højere end stigninger i lønnen - og det er netop flere afgifter samt kraftigt stigende energipriser, der har trukket inflationen op.

Resultat: Danske Banks modelfamilie, som er en typisk dansk lønmodtagerfamilie med to fuldtidsarbejdende, børn, bil og parcelhus, har fået næsten 1000 kroner mindre om måneden til at kunne købe ind for end tidligere.

Men i år er billedet vendt. I årets første kvartal er inflationen faldet med mere end et procentpoint, så den nu er nede på 1,2 procent årligt. Lønningerne stiger omkring 1,5 procent på det private arbejdsmarked - men det er nu nok til holde trit med priserne.

Stiger 553 kroner

Oveni falder familiens indbetalinger til skattefar - og alt i alt betyder det, at familiens reelle månedlige rådighedsbeløb stiger 553 kroner.

Ifølge prognosen tegner fremgangen i 2014 til at blive noget mindre. Godt nok er der også skattelettelser på tapetet næste år - men ikke i samme størrelse som i år.

Samtidig er udsigten, at væksten i lønnen kun lige vil kunne holde trit med priserne, og derfor er der også kun udsigt til en mindre fremgang på 177 kroner i rådighedsbeløbet om måneden, skriver Danske Bank i prognosen.