Business

Danske Bank: Vækst kommer i 2014

Selvom 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang, er analytikerne i Danske Bank forsigtige optimister for så vidt angår i år og næste år.

Det viser bankens seneste økonomiske prognose. Analytikerne er dog mindre optimister, end de var i december.

Skønnene for både BNP-vækst og privatforbrug er nedjusteret i forhold til december, mens skønnet for ledigheden er sænket med 10.000.

- På grund af det store dyk i den økonomiske aktivitet i slutningen af sidste år forventer vi ikke, at årsvæksten bliver højere end 0,4 procent i år. Først i 2014 forventer vi en mere normal vækst på 1,5 procent, skriver analytikerne.

Ekspansiv økonomisk politik

Vi venter, at den økonomiske tilbagegang ligger bag os, og at de kommende år vil byde på vækst i dansk økonomi. Lysere udsigter for den internationale økonomi vil især hjælpe dansk økonomi i den nuværende situation, hvor råderummet for at føre ekspansiv økonomisk politik er begrænset, skriver analytikerne.

Der ventes konkret i år en pæn fremgang i den indenlandske efterspørgsel, som vil vise sig bredt i højere privatforbrug, offentligt forbrug og øgede erhvervsinvesteringer. Og eksporten ventes at få gavn af et begyndende globalt opsving.

- Årsagen til forventningen om svagt stigende privatforbrug skal findes i udviklingen i de disponible indkomster. De disponible indkomster faldt i både 2011 og 2012, hvilket var den primære forklaring på den meget svage forbrugsvækst, forklarer Danske Bank.

Lavere inflation

I 2013 og 2014 venter banken svagt stigende disponible indkomster - drevet af lavere inflation, lavere renter og skattelettelser.

Arbejdsmarkedet ventes at have nået bunden sidste år og vise en lille fremgang i 2014.

For i år og næste år venter Danske Bank en bruttoledighed på 160.000 og 159.000. Det er justering fra de omkring 170.000, der var ventet i december.