Stor guide til din årsopgørelse

Mandag morgen blev Årsopgørelsen for 2012 officielt tilgængelig. Tv2.dk guider dig sammen med skatteekspert Søren Bech igennem de punkter, der oftest giver folk problemer med SKAT.

Hvis der er store forskelle mellem en borgers forskudsopgørelse, som laves før og under et nyt skatteår, og SKATs årsopgørelse ved slutningen af året, skal man enten betale differencen som restskat eller få den udbetalt.

Skal du have penge tilbage, får du dem den 27. marts - med mindre der er tale om et højere beløb end 100.000 kr., eller hvis du har gæld til det offentlige. Er der tale om mindre end 100 kr. overgår pengene dog til næste års skatteregnskab.

Du kan rette din årsopgørelse frem til 1. maj.

På Selvangivelsen modtager SKAT automatisk oplysninger fra arbejdsgivere, banker, A-kasser, velgørende organisationer og andre, men det er ofte vigtigt at taste øvrige oplysninger ind selv.

Søren Bech, partner i revisionshuset PricewaterhouseCoopers, fortæller til tv2.dk, at der er flere fradrag, som særligt er værd at være opmærksom på.

Når man alligevel er inde for at se om ens årsopgørelse er rigtig, er det en god ide bagefter lige at tjekke, hvordan 2013 forskudsregistreringen ser ud også.

Søren Bech, partner i revisionshuset PriceWaterhouseCoopers.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Man skal som i 2011 huske at indberette sit Håndværkerfradrag (servicefradrag), selvom det først er betalt i januar eller februar måned 2013

Du kan trække op til 15.000 kr. fra i arbejdsløn for forbedringer på huset per person, som er fyldt 18 år i hustanden. Det svarer til en skattebesparelse på ca. 5.000 kr. for hver 15.000 kr. der indberettes til SKAT.

Det er dog ikke alle ydelser, der giver fradrag, og arbejdet skal være udført mellem 1. januar og 31. december 2012.

Se, hvor håndværkerfradraget kan benyttes i boksen til højre.

Befordring

Ét af de fradrag, der ifølge Søren Bech oftest er fejl i i Årsopgørelsen, er befordringsfradraget (også kaldet kørselsfradraget). Altså fradraget for kørsel til og fra arbejde.

Her gælder håndværkerfradraget:

Almindelig rengøring:

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask - i forbindelse med anden rengøring
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning:

* Indvendig/udvendig

Børnepasning i hjemmet:

* Babysitning * Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde:

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer:

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer:

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejder

Kilde: Finansministeriet

- SKAT har ofte et forkert fortrykt beløb for befordringen, som folk glemmer at rette, siger Bech.

Hvis du har mere end 24 kilometer til arbejde tur-retur, så har du ret til befordringsfradrag uanset hvilket transportmiddel du bruger. Befordringsfradraget i 2012 er 2.10 kr. pr. km. Det beregnes ud fra kørsel mellem hjem og arbejde. Over 120 km falder fradraget til 1,05 kr. per km (bortset fra i udkantskommuner, hvor det forbliver det samme.)

I 2013 stiger kørselsfradraget til 2,13 kr. per km og 1,07 per km over 120 km.

Kørsel til alt lønnet arbejde tæller, inklusive studiejob, løntilskudsjob og lønnet elevplads.

- Husk at benytte det faktisk antal kilometer, du kører til og fra arbejde og ikke bare fugleflugtslinjen eller Kraks korteste rute, siger Bech, der også fortæller, at mange glemmer, at det er alt over 24 kilometers kørsel om dagen, der tæller.

Beregn selv dit præcise fradrag via linket oppe til højre i artiklen.

Brofradrag

Krydser du Storebæltsbroen eller Øresundsbroen i arbejdsmæssigt øjemed, kan du også trække det fra i skat.

Kører du i bil eller på motorcykel, kan du trække 90 kr. fra per gang du krydser Storebælt og 50 kr. hver gang du krydser Øresund.

Med offentlig transport hedder fradraget 15 kr. over Storebælt og 8 kr. over Øresund.

Fradrag for gode gerninger og din fagforening

Donerer du penge til en almennyttig forening, stiftelse eller institution, så skal SKAT have det at vide.

Du kan få fradrag for alle dine bidrag. Tidligere kunne man kun få fradrag, hvis hvert bidrag var på 500 kr. Det samlede fradrag er dog fortsat dog højst 14.500 kr.

Du kan imidlertid ikke indberette beløbet selv. Det er modtageren af pengene, som skal gøre det.

Så hvis ikke du kan se bidraget på din årsopgørelse, skal du kontakte den organisation, du har doneret penge til. Det er derfor vigtigt, du gemmer girokort og andet, som beviser, at du har betalt til organisationen.

Du kan også trække beløbet til dit faglige kontingent fra. Siden VK-regeringens genopretningspakke fra 2010 har det dog kun været muligt at trække 3.000 kr. fra om året.

Dette beløb er også "låst", så hvis det ikke figurerer på din årsopgørelse, skal du kontakte din fagforening.

Underholdsbidrag/børnebidrag

Dette er ifølge Søren Bech endnu en ret stor post, som det er vigtigt, er i orden.

Det er kun, hvis betalingen af underholdsbidrag til din tidligere partner eller børnepenge til dine børn går gennem kommunen, at pengene bliver registreret automatisk.

Betaler du mere, end du er forpligtet til ved lov, eller sætter du pengene direkte ind på din ekspartners konto, så skal du selv notere det.

Du skal kunne dokumentere overførslerne ved f.eks. en kontoudskrift. Det skal dog kun dokumenteres, hvis SKAT beder om det.

Ekstra børnebidrag skal oplyses på barnets årsopgørelse i rubrik 9, og modtager du underholdsbidrag, skal det skrives ind som personlig indkomst i rubrik 19.

Rejseudgifter

Dine udgifter til kost og logi (og altså ikke til selve rejsen) kan trækkes fra som rejseudgifter, hvis rejsen har været arbejdsrelateret, og har ført dig til en anden by.

Du kan få logi per døgn, 195 kr., og kost per døgn, 455 kr.

Du kan som lønmodtager få fradrag for op til 50.000 kr.

Fra og med 2013 er fradraget dog sat ned fra 50.000 kr. til 25.000 kr.

Renteudgifter

Banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber o.l. har pligt til at indberette renteudgifter til SKAT, og vil derfor i de fleste tilfælde stå korrekt opført. Men det er en god idé at tjekke dem alligevel.

Der er dog tilfælde, hvor renterne ikke automatisk bliver indberettet. F.eks. i private låneforhold, hvor den, du har lånt pengene af, ikke er forpligtet til at indberette til SKAT. Disse renter skal oplyses i rubrik 44.

Der kan desuden være differencerenter, som ikke bliver indberettet til SKAT, hvis du har omlagt et realkreditlån i løbet af året, ligesom der kan være renteudgifter for refusionsopgørelsen, hvis du har købt eller solgt fast ejendom, som ikke bliver indberettet til SKAT.

Medejere i andelsforeninger skal desuden typisk selv påføre renteudgifter til SKAT.

I forbindelse med omlægning af et banklån, skal man typisk stille en garanti til banken. En såkaldt garantiprovision. Den kan trækkes fra i skat, og det er der ifølge Søren Bech rigtig mange, der glemmer.

Tjek også dit forskud

- Når man alligevel er inde for at se om ens årsopgørelse er rigtig, er det en god ide bagefter lige at tjekke, hvordan 2013 forskudsregistreringen ser ud også, siger Søren Bech.

- Forskudsregistreringen for 2013 er typisk baseret på selvangivelsen for 2011, og hvis der i 2012 er sket ændringer i indkomst og fradrag, f.eks. køb eller salg af ejendom, ændrede pensionsindbetalinger eller andet, er det en god ide at få forskudsregistreringen på plads, så man betaler en forskudsskat, der svarer til de ændrede forhold, slutter han.