Savner indsats mod grænsehandel

Regeringen har ingen bud på, hvordan man dæmmer op for den øgede grænsehandel, og det undrer i erhvervslivet.

Som helhed ser regeringens udspil til en ny vækstplan for Danmark godt ud, men erhvervsorganisationen Dansk Erhverv undrer sig over, hvorfor udspillet ikke indeholder afgiftslettelser, som kan mindske grænsehandlen.

- Selv om vi overordnet set synes, at vækstplanen er rigtig god, ærgrer vi os over, at der ikke bliver gjort noget ved problemerne med grænsehandlen, siger administrerende direktør i Dansk Erhverv Jens Klarskov i en skriftlig kommentar.

- Vi havde gerne set en halvering af øl- og sodavandsafgifterne, som kunne give den nødvendige "chokeffekt" i grænsehandlen.

- Samlet set vurderer vi, at det kan skabe cirka 1450 arbejdspladser og være en overskudsforretning for Danmark, hvis man indregner øget afgifts- og momsprovenu og de positive effekter af øget beskæftigelse, siger Jens Klarskov.

Historisk udspil

Dog er Dansk Erhverv på linje med Dansk Industri, når det kommer til en samlet vurdering af udspillet, der indeholder både afgiftslettelser for erhvervslivet og en sænkning af selskabsskatten.

- Det er mange år siden, der sidst er kommet et politisk-økonomisk udspil, som så målrettet gavner det private erhvervsliv, så det er et godt og historisk udspil, regeringen er kommet med, siger Jens Klarskov.

Dansk Erhverv glæder sig over, at der både er tiltag, som skaber job her og nu, og initiativer, der mere langsigtet forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne.

- Det vil have en selvstændig positiv betydning for erhvervslivet, hvis vækstplanen vedtages med et bredt flertal og forhåbentlig på en måde, så erhvervslivet ikke skal belastes af nye afgifter og byrder de kommende år, siger Jens Klarskov.