Business

Seks skattefradrag vi ofte glemmer

Har du tjekket, om alt er, som det skal være på din årsopgørelse?

En undersøgelse hos SKAT har afsløret, at en stor del af danskerne har problemer med at finde ud af reglerne for fradrag.

Har du tjekket, om alt er, som det skal være på din årsopgørelse? Til hjælp har tv2.dk fået skattepartner Søren Bech fra revisionshuset PwC til at give sit bud på skattefradrag, som danskerne ofte glemmer.

Har du en almindelig selvangivelse, ligger din årsopgørelse klar i din skattemappe på SKATs hjemmeside fra den 4. marts 2013. Men det er ikke sikkert, at din årsopgørelse indeholder alle dine fradrag. Der er fradrag, som du selv skal indberette. Fra den 18. februar 2013 kan du begynde at se de oplysninger, som blandt andet pengeinstitutter indberetter til SKAT.

Restskat/overskydende skat for 2012?

Restskatterenten er ændret sig. Dag-til-dag-renten på restskat for 2012, er på 2,7 procent. Det svarer til cirka 4,3 procent før skat, så har man nogle penge stående på bankbogen eller renten på kreditten er lavere end de cirka 4,3 procent før skat, kan det betale sig at betale restskatten så hurtig som muligt.

- Efter 1. juli 2013 stiger restskatteprocenten til 4,7 procent. Det svarer til cirka syv procent før skat, så har man ikke indbetalt sin restskat inden, så kan det anbefales for de fleste at gøre det inden den 1. juli 2013, siger Søren Bech til tv2.dk.

Her er nogle af de fradrag, vi typisk glemmer

· Befordringsfradrag

· Fradrag for donationer

· Fradrag for garantiprovision

· Fradrag for børne- og underholdbidrag

· Fradrag for tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Kilde: PwC

Skal du have penge tilbage, vil de blive sat ind på din nemkonto fra og med 27. marts 2013. Du får kun 0,5 procent i skattefri rente.

Årsopgørelsen for 2012

Man skal huske, at selv om man har indberettet eksempelvis befordringsfradrag eller børnebidrag i forbindelse med sit forskudsskema for 2012, så skal man stadig selv sørge for, at beløbene bliver indberettet på årsopgørelsen for 2012.

Dette skyldes, at SKAT ikke overfører de indberettede beløb fra forskudsskemaet for 2012 til din årsopgørelse for 2012. Har du ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, skal disse oplyses senest den 1. maj 2013.

Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag er ikke nødvendigvis fortrykt på årsopgørelsen. Befordringsfradraget er 2,10 kroner per km i 2012, dog kun 1,05 kroner per km for kørsel udover 120 km dagligt.

Efter 1. juli 2013 stiger restskatte-procenten til 4,7 procent. Det svarer til cirka syv procent før skat, så har man ikke indbetalt sin restskat inden, så kan det anbefales for de fleste at gøre det inden den 1. juli 2013

Søren Bech, skatteekspert, PwC

Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke kilometerne efter "fugleflugtslinjen". Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads.

Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Såfremt du bruger en anden vej, skal du derfor huske at opgive det faktiske antal kilometer.

Få fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis du samlet har indbetalt mere end 500 kroner til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til SKAT. Du har også fradrag for de første 500 kroner og for 14.500 kroner i alt.

Hvis du samlet har indbetalt mere end 500 kroner til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT

Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, som du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.

Du bør derfor i almindelighed gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene. Du kan dog ikke få fradrag for eksempelvis de 20 kroner, som du eventuelt har givet til en indsamler fra Kræftens Bekæmpelse eller fra andre organisationer.

Har du lagt dit lån om i 2012?

I forbindelse med omlægning af realkreditlån skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til SKAT.

Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige, men rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste

Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet disse alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.

For 2013 skal du huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det i 2013.

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Husk at kontrollere, om SKAT har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investerings-foreningsbeviser, når du en gang i fremtiden sælger disse.

Har du solgt nogle børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontroller også, at SKAT har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier. Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.

Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede

Fra den 4. marts 2013 til den 15. marts 2013 kan du oplyse gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, som SKAT ikke kender. Gevinst og tab kommer så med på den første årsopgørelse, der kan ses med det samme i TastSelv.

Boligkøb/salg - ejendomsværdiskat

Ved køb af fast ejendom, skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig. Du skal på selvangivelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.